Ședinţă extraordinară în data de 28.02.2023 ora 12.00

Dispoziţia nr .73/23.02.2024

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul compartimentului de specialitate al Primarului nr 551/23.02.2024

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   28.02.2023 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 73/23.02.2024

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobare reziliere contract închiriere pășune Tiuca Rareș

Se trimite spre avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobare închiriere pășuni

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

3. Proiect de hotărăre privind aprobare preț carnet comercializare produse agricole

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 551/23.02.2024

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobare reziliere contract închiriere pășune Tiuca Rareș

Se trimite spre avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobare închiriere pășuni

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

3. Proiect de hotărăre privind aprobare preț carnet comercializare produse agricole

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 1  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general , Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   8.02.2024 ora 19.00

Dispoziţia nr . 59/2.02.2024

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr. 345/2.02.2024

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   8.02.2024 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA dispozitia nr59/2.02.2024

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET an 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .345/2.02.2024

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET an 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică   în data de   29.01.2023 ora 19.00

Dispoziţia nr . 184/23.01.2024

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr. 184/23.01.2024

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   29.01.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 7/23.01.2024

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind aprobare executie bugetara an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

2. Proiect de hotărăre privind modificare COMPONENȚĂ SVSU

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  svsu

Inițiator primar , Stoia Ioan      

3. Proiect de hotărâre privind ACTUALIZARE PAAR

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului svsu

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan acțiuni în domeniul asistenței sociale

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3 ale  consiliului local și compartimentului asistență socială

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea decontării transportului  funcționarilor publici și personalului contractual

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

6. . Proiect de hotărâre  privind  aprobare contributie Acor 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

7 Proiect de hotărâre privind stabilire salarii

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .184/23.01.2024

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind aprobare executie bugetara an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

2. Proiect de hotărăre privind modificare COMPONENȚĂ SVSU

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  svsu

Inițiator primar , Stoia Ioan     

3. Proiect de hotărâre privind ACTUALIZARE PAAR

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului svsu

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan acțiuni în domeniul asistenței sociale

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3 ale  consiliului local și compartimentului asistență socială

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea decontării transportului  funcționarilor publici și personalului contractual

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

6. . Proiect de hotărâre  privind  aprobare contributie Acor 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

7 Proiect de hotărâre privind stabilire salarii

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică în data de   8.01.2024 ora 13.00

Dispoziţia nr .1/4.01.2024

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate 19/4.01.2024

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică în data de   8.01.2024 ora 13.00 . Ședința se va desfășura în ONLINE   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 1 / 4.01.2024

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobarea rețelei Școlare pentru anul Școlar 2024 – 2024

Se trimite spre avizare comisiilor  2 și 3  ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 19/4.01.2024

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobarea rețelei Școlare pentru anul Școlar 2024 – 2024

Se trimite spre avizare comisiilor  2 și 3  ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Secretar general , Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică  în data de   19.12.2023 ora 19.00

Dispoziţia nr . 335/13.12.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr . 3814/13.12.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   19.12.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA  nr 335/13.12.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind aprobare modificare tarife gunoi  REV VEST  

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

3. Proiect de hotărâre privind modificare stat de funcții

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 . Proiect de hotărâre privind rectificare buget  

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

INFORMĂRI INTERPELĂRI DISCUȚII

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .3814/13.12.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2024

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind aprobare modificare tarife gunoi  REV VEST 

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

3. Proiect de hotărâre privind modificare stat de funcții

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 . Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

INFORMĂRI INTERPELĂRI DISCUȚII

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată în data de  6.12.2023, ora 15.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan 

Avănd în vedere

  –  Referatul   compartimentului de specialitate nr. 3728/6.12.2023         

  –  Art 133  al 2 lit a , 134 al. 1 lit a  din OG nr. 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art. 196 al 1 lit. b din OUG nr.  57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art.1  Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată în data de  6.12.2023 ,ora 15.00 .  Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei .

Art .2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5    Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul  U.A.T 

         Prezenta se comunică – Instituției Prefectului, se afișează .

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

                                                                secretar  general comună

Stoia Ioan                                                     Metea Ciprian  

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la  dispoziția  nr 332/6.12.2023

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a  consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  rectificare buget  .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul   UAT

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează .

 Primar                                                      Contrasemnează pentru legalitate

                                                                        secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                   Metea Ciprian

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr. 3728/6.12.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată decembrie

Motivare urgență

Personalul de conducere al Primăriei a fost înștiințat verbal de către dra Covrig Nicoleta – inspector responsabil contabilitate despre faptul că nu sunt suficienți bani pentru plata salariilor și indemnizațiilor .Plata acestor drepturi se face în data de 11.12.2023 . Pentru a putea fi plătite integral aceste drepturi în data de 11 trebuie făcute procedurile cu Trezoreria Aiud și DGFP Alba .

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a  consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  rectificare buget  .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul UAT

Art. 6  Informări . Interpelări discuții

–           Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Temei juridic,art 133 al. 2 lit a ,134 al. 1 lit. a    din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ  

Secretar   general comună

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică în data de  28.11.2023, ora 19.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan 

Avănd în vedere

  –  Referatul   compartimentului de specialitate nr. 3634/22.11.2023          

  –  Art 133 al 1, 134 al. 1  din OG nr. 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art. 196 al 1 lit. b din OUG nr.  57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art.1  Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică în data de  28.11.2023 ,ora 19.00 .  Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei .

Art .2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5    Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul  U.A.T 

         Prezenta se comunică – Instituției Prefectului, se afișează .

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

                                                                secretar  general comună

Stoia Ioan                                                     Metea Ciprian  

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la  dispoziția  nr 322/22.11.2023

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  aprobare Mandat primar – aprobare indicatori Salubris

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobare încheiere parteneriat între Comuna Fărău și Asociația Apa Alba – obiect prima branșare a cetățenilor la rețeaua de apă .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind modificare HCL 42/2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale  consiliului local și compartimentului  contabilitate  

4 Proiect de hotărâre privind prelungire PUG

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

5 Proiect de hotărâre privind însușire documentații cadastrale privind întăbularea Școlii Primare Șilea

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale  consiliului local și compartimentului , urbanism   

Inițiator primar , Stoia Ioan .

6 Proiect de hotărâre privind privind aprobare indicatori tehnico economici Investie ,, Extindere sistem de supraveghere video în comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

7. –Proiect de hotărâre privind rectificare buget  

se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartimentui contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul   UAT

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează .

 Primar                                                      Contrasemnează pentru legalitate

                                                                        secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                   Metea Ciprian

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr. 3634/22.11.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară octombrie .2023

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  aprobare Mandat primar – aprobare indicatori Salubris

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobare încheiere parteneriat între Comuna Fărău și Asociația Apa Alba – obiect prima branșare a cetățenilor la rețeaua de apă .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind modificare HCL 42/2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale  consiliului local și compartimentului  contabilitate 

4 Proiect de hotărâre privind prelungire PUG

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

5 Proiect de hotărâre privind însușire documentații cadastrale privind întăbularea Școlii Primare Șilea

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale  consiliului local și compartimentului , urbanism  

Inițiator primar , Stoia Ioan .

6 Proiect de hotărâre privind privind aprobare indicatori tehnico economici Investie ,, Extindere sistem de supraveghere video în comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

7. Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartimentui contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul UAT

Art. 6  Informări . Interpelări discuții

–           Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Temei juridic,art 133 al. 1,134 al. 1 lit. a    din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ  

Secretar   general comună

Metea Ciprian

Anunț public

Primăria comunei Fărău anunță publicul interesat în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 că se află în dezbatere publică proiectul de hotărăre nr 66/16.11.2023 Privind impozitele și taxele locale pentru anul 2024 . ( vor fi indexate 13,8 % față de anul 2023  rata inflației )

Proiectul poate fi consultat pe siteul comunei Fărău sau la primărie compartiment impozite și taxe .

Eventuale sugestii / propuneri SE POT DEPUNE la sediul primăriei sau pe adresa de e mail primariacomuneiofarau@yahoo.com . până În data de 13.12.2023

Dezbateri publice pe teme proiectului au loc în 22.11.2023 ora 10  , 29.11.2023 ora 10 , 12.12 .2023 ora 10 la sediul primăriei sala de sedinte

Responsabil implementare lege 52/2003

Secretar general

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support