Ședinţă ordinară publică în data de 18.09.2020

Dispoziţia nr .113/11.09.2020

 

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Având în vedere

 • HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   18.09.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Ordinea  de zi

 

1 .Proiect de hotărăre privind alegerea președintelui de ședință

2.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar, Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

3. Proiect de privind aprobarea valorii finale a investiției ,, Amenajare Trotuare și Sistem de Colectare și evacuare a apelor pluviale în localitatatea Fărău ,,

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

4 . Proiect de privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 142 / 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( grădiniță )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

 1. 5. Proiect de hotărăre privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( Drumuri locale )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

6 Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între comuna Fărău și comuna Hopărta în vederea implementării proiectului de dezvoltare a retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

Invitatie sedinta ordinara 2020

 P.H. RECTIFICARE IV 18.09.2020

HCL Privind alegere președinte de sediță –

PROIECT l Hotarare CL Prelungire valabilitate SG (DRUMURII LOCALE

Proiect parteneriat GAZ

PROIECT PRELUNGIRE SG DRUMURI LOCALE

Proiect valoare VALOARE TROTUARE

In atentia familiilor care au copiii inscrisi in invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial

Conform OUG nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, acordate din fonduri externe nerambursabile,nprecum si unele masuri de distribuire a acestora, copiii inscrisi in invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie este de maxim 50 % din salariul de baza minim brut pe tara (1115 lei), pot beneficia  de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.

Pentru a putea  beneficia de acest sprijin, avem rugamintea sa va adresati Primariei Comunei Farau pentru mai multe informatii.

Ședință ordinară publică în data de 31 august 2020

Dispoziţia nr .103/25.08.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

 • HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   31.08.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

1. P.H. RECTIFICARE III 31.08.2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII FIȘĂ

VOT CONSILIER LOCAL

Proiect masuri în domeniul salubrizării

REFERAT CONTABIL RECTIFICARE III 31.08.2020

REFERAT PRIMAR RECTIFICARE III 31.08.2020

Cetățenii din comuna Fărău care au depus cereri de subvenție APIA la Centrul Local Aiud sunt așteptați să se prezinte la semnarea cererii de plată

Cetățenii din comuna Fărău care au depus cereri de subvenție APIA la Centrul Local Aiud sunt așteptați să se prezinte la semnarea cererii de plată conform următorului program:
*FĂRĂU la Căminul Cultural în data de 25.08.2020 orele 9,00 – 14,00
*SILEA la Căminul Cultural în data de 26.08.2020 orele 8,30- 14,00
*Medveș la Căminul Cultural în data de 27.08.2020 orele 8,30- 11,30
*Sînbenedic la Căminul Cultural în data de 27.08.2020 orele 12,00- 15,00.
*Heria la Căminul Cultural în data de 28.08.2020 orele 8,30-14.

Primar,
Ștefan Stoia

Ședinţă ordinară publică în data de 30.07.2020

Dispoziţia nr .95/24.07.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

 • HG 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   30.07.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

ANEXA LA Dispoziţia nr .   95/24.07.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea valorii finale a proiectului ,, Înființare Grădiniță cu program normal Prichindelul în comuna Fărău ,, .

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și

 

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

 P.H. RECTIFICARE II 30.07.2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iulie 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 30.06.2020

CF GRADINITĂ

DECLARATIA SECRETAR GRADINITĂ

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

 

 

 

 

Ședinţă ordinară publică în data de 25.06.2020 ora 10.00

Dispoziţia nr . 88/19.06.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   25.06.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

ANEXA LA Dispoziţia nr .   88/19.06.2020

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ștefan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea cuantumului burselor elevilor ȘG Fărău pentru semestrul 2 al anului 2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea Privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor de bonă

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

Invitatie sedinta ordinara 2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iunie 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect burse 2020

Cerere ajutor bone

ANGAJAMENT plata ajutor bone

PROIECT REGULAMENT BONE

REGULAMENT BONE 2020

Declaratie ajutor bone

Ședință ordinară publică în data de 28.05.2020

Dispoziţia nr . 84/22.05.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   28.05.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

 

ANEXA LA Dispoziţia nr .   84/22.05.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea relocarii unui bun din domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea indexării impozitelor cu rata inflației pentru anul fiscal 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                         Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

Dispoziţie SEDINTA ordinara mai 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Invitatie sedinta ordinara 2020

Proiect de hotărăre relocare bun

Proiect indexare impozite pentru 2020

 

 

Anunț

Stimați cetățeni,

Având în vedere  HOTĂRÂREA nr. 24 din 14.05.2020 Privind  aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2 vă comunicăm următoarele

Accesul în primărie începănd cu 15.05.2020 pănă la expirarea stării de ALERTĂ  se face doar cu mască  astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.

Pentru a putea respecta prevederile Hotărării vă rugăm să intrați în Primărie maxim 2 persoane  pentru probleme urgente care nu suferă amănare .

Pentru rezolvarea celorlalte probleme vă stăm la dispoziție la numerele

TELEFON  0258867101

TELEFON  / FAX 0258867102

Sau  email primariacomuneifarau@yahoo.com

Cu respect ,

PRIMAR

Stoia Ștefan