Ședinţă ordinară publică  în data de   14.07.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr .138//8.07.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr nr 1922/8.07.2022

     –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   14.07.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispozitia nr 138//8.07.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.06.2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului contabil  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosință a unui imobil

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Fărău

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Heria

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Sânbenedic

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Medveș

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Șilea

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8.Prroiect de hotărâre privind modificare HCL nr 28/8.05.2022

9  Prezentare raport de activitate asistenti personali SEMESTRU 1 an 2022

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează   

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

NR 1922/8.07.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară iulie

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Având în vedere faptul că în luna iunie nu a fost convocat consiliul local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la 30.06.2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului contabil 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosință a unui imobil

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Fărău

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Heria

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Sânbenedic

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Medveș

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile din domeniul public situate în satul Șilea

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

8.Prroiect de hotărâre privind modificare HCL nr 28/8.05.2022

9  Prezentare raport de activitate asistenti personali SEMESTRU 1 an 2022

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general ,

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară publică  în data de   30.06.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr .133/24.06.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr NR 1801/24.06.2022

   –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   30.06.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispozitia nr 133/24.06.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărâre privind  aprobarea primirii temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limită Judeţul Mureș, situat în intravilanul localității Șilea, în vederea realizării lucrărilor de reparare și modernizare

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu ACOR ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

NR 1801/24.06.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Având în vedere faptul că în luna iunie nu a fost convocat consiliul local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărâre privind  aprobarea primirii temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limită Judeţul Mureș, situat în intravilanul localității Șilea, în vederea realizării lucrărilor de reparare și modernizare

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu ACOR ALBA

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului  contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general ,

Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   24.05.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr . 125/23.05.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  al compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   24.05.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura  în sala de ședințe a consiliului local   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA Dispoziția nr 125 /23.05.2022

Ordinea  de zi

ART 1 Proiectele de hotărâre

1 Privind prelungirea valabilitatii scisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 in cadrul proiectului “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA COMPARTIMENT SECRETAR

Nr . 1567/23.05.2022

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată ( TREI ) mai 2022 

MOTIVARE

Ședința se va  desfășura deîndată la solicitarea AFIR

Propunem următoarele proiecte

ART 1 Proiectele de hotărâre

1 Privind prelungirea valabilitatii scisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 in cadrul proiectului “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  —  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Anunt Bursa Locurilor de Munca la Farau

S.C. RENT CAMP RV S.R.L. in colaborare cu S.C. BEST DAVNIC 73 S.R.L., beneficiar al Proiectului „PROMO NEETs”, ID POCU/909/2/4/148764, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondurile Structurale și de Investiții Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiect ce se adresează tinerilor NEETS*din zona în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea (*termenul NEETSse folosește pentru a descrie tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) va invita pe aceasta cale, sa participati , la „BURSA LOCURILOR DE MUNCA” organizata in data de 09.05.2022 ora 14.00, la Caminul Cultural din localitatea Fărău, Jud. ALBA .

Vă transmitem, totodată, că ne exprimăm disponibilitatea de a susține angajatorii , fără costuri financiare, în procesul de identificare a potențialilor angajați, în special a tinerilor cu vârsta până în 29 de ani.

Telefon Contact: 0751232326

Ședinţă ordinară în data de 8.05.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr 119/2.05.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 1321/2.05.2022

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   8.05.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 119/2.05.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind aprobare execuție bugetară la 30.03.2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Regulament persoane care împlinesc 100 ani sau mai mult

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare cuprindere în domeniul public a investiției Branșamente apă  în localitatea  Heria   comuna Fărău , județul Alba  ”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 1321/2.05.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind aprobare execuție bugetară la 30.03.2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Regulament persoane care împlinesc 100 ani sau mai mult

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare cuprindere în domeniul public a investiției Branșamente apă  în localitatea  Heria   comuna Fărău , județul Alba  ”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general ,

Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de 28.04.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr 112/21.04.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 1246/21.04.2022

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   28.04.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispozitia nr 112/21.04.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind actualizare impozite și taxe locale cu rata inflației

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului impozite si taxe locale

Inițiator primar , Stoia Ioan 

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare plan perfectionare funcționari publici an 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare solicitare cerere către consiliul judetean transmitere in administrare dj 107 107 Ocna – Mures Silea ( portiune )

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

NR 1246/21.04.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind actualizare impozite și taxe locale cu rata inflației

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 si 2  ale consiliului local  și compartimentului impunere si taxe

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare plan perfectionare funcționari publici an 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare solicitare cerere către consiliul judetean transmitere in administrare dj 107 Ocna – Mures – Silea ( portiune )

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului urbanism

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general , Metea Ciprian

Ședinţă extraordinară în data de   18.04.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr .110 / 14.04.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr  al compartimentului de specialitate al Primarului nr 1208/14.04.2022

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   18.04.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispozitia nr 110/14.04.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru investiția  ,,DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE ȘI BRANȘAMANTE DE GAZE NATURALE MEDIE ȘI REDUSĂ PRESIUNE, LOC. FĂRĂU, ȘILEA, MEDVEȘ, SÎNBENEDIC ȘI HERIA, JUDEȚUL ALBA”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 1  ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare plan perfectionare funcționari publici an

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

NR 1208/14.04.2022

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru investiția  ,,DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE ȘI BRANȘAMANTE DE GAZE NATURALE MEDIE ȘI REDUSĂ PRESIUNE, LOC. FĂRĂU, ȘILEA, MEDVEȘ, SÎNBENEDIC ȘI HERIA, JUDEȚUL ALBA”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 1  ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 1  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general , Metea Ciprian

Ședinţă ordinară în data de 31.03.2022 ora 19.00

Dispoziţia nr 101/24.03.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr 897/24.03.2022 al compartimentului de specialitate al Primarului

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   31.03.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 101/24.03.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind reorganizare comitet local Consultativ

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului social

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind reactualizare P.A.A.R ( Plan de analiză și Acoperire Riscuri )

– se transmite pentru avizare comisiei 1  a consiliului local  și compartimentului svsu

4 Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum  burse 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 897/24.03.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre  privind reorganizare comitet local Consultativ

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului social

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind reactualizare P.A.A.R ( Plan de analiză și Acoperire Riscuri )

– se transmite pentru avizare comisiei 1  a consiliului local  și compartimentului svsu

– Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum  burse  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Secretar general , Metea Ciprian

Anunț ajutor Ucraina

    În contextul conflictului armat din UCRAINA  s-a înființat la nivelul județului Alba ,, CELULA INTEGRATĂ UCRAINA – JUDEȚUL ALBA ,, sub coordonarea Instituției Prefectului cu scopul de a centraliza la nivelul județului toate disponibilitățile ( bunuri materiale , servicii , spații de cazare ) oferite persoane fizice sau juridice  de la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale .

În acest sens rugăm persoanele fizice și juridice de pe raza comunei Fărău  care doresc să ajute refugiați din UCRAINA să își anunțe intenția la nr 0733054642 , 0733054643  pe adresa de emai primariacomuneifarau@yahoo.com , pe pagina de facebook sau la sediul primariei .

Cei care care doresc să ajute vor indica locația , numărul de locuri disponibile și perioada aproximativă pentru care se poate asigura cazarea .

Dacă sunt vorbitori de limbă rusă sau ucrainiană sunt rugați să ne contacteze . Sprijinul lor este binevenit .

Primar

Stoia Ioan

Ședinţă extraordinară deîndată  în data de   25.02.2022 ora 12.00

Dispoziţia nr . 48 /23.02.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  al compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 4 din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară deîndată  în data de   25.02.2022 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 48 / 23 .02.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele propuse

 1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local   și compartimentului contabil  

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de interviu pentru Director Școală Gimnazială Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului local   și compartimentului resurse umane

3 .Proiect de hotărăre privind aprobare regulament pășunat 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ,  ale consiliului local    

4. . Proiect de hotărăre privind aprobare indicatori tehnico economici pentru investitia ,, Amenajare stații de încărcare autoturisme electrice

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     si compartimentului registru agricol

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .    428/23.02.2022           

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară deîndată 25.02. 2022 

Art 1 Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local   și compartimentului contabil   

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de interviu pentru Director Școală Gimnazială Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului local   și compartimentului resurse umane

3 .Proiect de hotărăre privind aprobare regulament pășunat 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ,  ale consiliului local    

4. . Proiect de hotărăre privind aprobare indicatori tehnico economici pentru investitia ,, Amenajare stații de încărcare autoturisme electrice

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     si compartimentului registru agricol

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  —  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support