Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

        UAT COMUNA FĂRĂU, titular al proiectului Extindere rețea apă potabilă și branșamente etapa II comuna Fărău, jud. Alba  , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea apă potabilă și branșamente etapa II comuna Fărău, jud. Alba, propus a fi amplasat în couna Fărău, intravilan și extravilan. (mai mult…)