Locuitorii comunei Fărău se pot vaccina la cerere cu vaccinul Moderna

DSP Alba continuă acțiunea de imunizare a populației. Astfel, începând cu acestă lună, s-a demarat activitatea de vaccinare a populației din zonele rurale, așadar și în comuna noastră. În acest sens, echipele mobile ale Direcției de Sănătate Publică Alba se deplasează în localitățile rurale unde sunt solicitări pentru vaccin (la Fărău vaccinarea se va realiza într-un spațiu amenajat de către Primărie, la Căminul Cultural  Fărău).

Vaccinarea se face cu MODERNA, în două etape, cu rapel la 28 de zile. Locuitorii Comunei Fărău, cu vârsta peste 18 ani , care doresc să fie imunizați, sunt rugați să contacteze Primăria Fărău : persoana de contact  Trif Simona-Iuliana, tel.0742463398.

Ședinţă ordinară în data de 21.04.2021 ora 12.00

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   21.04.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA 57/14.04.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind Aprobarea Bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  1, 2 ,3  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare execuție bugetară la 31.03.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamntului prin care se stabilesc  condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea COMUNEI FĂRĂU în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea aprobare solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 358.000 lei, de la data de 07.08.2021 pana la data de 07.08.2022, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00031770100150 / 07.08.2018 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 1076/14.04.2021

Aprob

Primar Stoia Ioan

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară APRILIE

 

Propunem următoarele proiecte

 1. Proiect de hotărăre privind Aprobarea Bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  1, 2 ,3  ale consiliului local Și compartimentului contabilitate al primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare execuție bugetară la 31.03.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local  compartimentului contabilitate al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamntului prin care se stabilesc  condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea COMUNEI FĂRĂU în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local   și compartimentului urbanism al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea.aproba solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 358.000 lei, de la data de 07.08.2021 pana la data de 07.08.2022, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00031770100150 / 07.08.2018 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect de hotărâre regulament ANCOM 2021

ANEXĂ LA HCL ANCOM 2021

MODEL CONTRACT ANEXA 2

Proiect buget 2021

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 31.03.2021

Proiect de hotarare prelungire valabilitate SG PROIECT CAMIN MEDVES

Model hotarâre acces ancom

Proiect utilizare exdedent nou

PROCES VERBAL SEDINTA APRILIE 2021

Ședinţă extraordinară în data de 30.03.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 35/26.03.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  822/25.06.2021

–  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   30.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  dispozitie 35/26.03.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind modificare ( completare ) domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

2 . Proiect de hotărăre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp din domeniul public , sat Fărău comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3.Privind valoarea finala a investitiei Amenajare trotuare si sistem de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect închiriere LINGA PRIMARIE
Anexa retea apa etapa II FĂRĂU
Studiu de oportunitate
Anexe închirieri
Proiect VALOARE TROTUARE

Proiect extindere retea apă etapa 2 domeniu public

Anexa 1 retea apa etapa II FĂRĂU

Anexa 2 retea apa etapa II FĂRĂU –

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

 

Anunț dezbatere buget 2021

Primarul comunei Fărău , dl Stoia Ioan anunță publicul interesat că Proiectul de Buget al comunei Fărău aferent anului 2021 se află în dezbatere publică . Proiectul de buget poate fi consultat la sediul Primăriei sau pe pagina de internet a comunei Fărău – www.primariafarau.ro .

Dezbateri pe marginea proiectului de buget an 2021 vor avea loc la sediul Primărie –sala de ședințe

în 29.03.2021 ora 10 ,

5.04.2021   ora 10

12.04.2021  ora 10

Eventualele sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail  primariacomuneifarai@yahoo.com sau contact@primariafarau.ro

 

Primar

Stoia Ioan

Ședință ordinară în data de 10.03.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  559/4.03.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   10.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA 33/4.03.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Nr . 559/4.03.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară martie

Propunem următoarele proiecte

 1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  ,1,  2 ,  ale consiliului local     și compartimentului urbanism al primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 , ale consiliului local  și compartimentului resurse umane al primăriei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect aprobare stat de personal

Proces verbal

 

Ședinţă ordinară în data de 26.02.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 24/19.02.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  429/19.02.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   26.02.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA LA dispoziția nr  24/19.02.2021

 

Ordinea  de zi

 

 1. Proiect de hotărăre privind constituie grup de lucru in baza Ordinului nr 3494/ 2020 al .M.L.P.D.A

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind modificare anexa salarii

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Depunere jurămînt Banc Florin

 1. Proiect de hotărăre privind nimirea dlui Banc Florin în comisia 1 BUGET FINANȚE

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect SALARII minim economie 2021

Proiect BANCU FLORIN

Proiect comisie locuinte informale 2021

Proiect avizare PUG 2021

Proiect aprobare documentații teren sport

 

 

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 16.02.2021 ora 14.00

Dispoziţia nr .  22/16.02.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr 395/16.02.2020

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   16.02.2021 ora 14.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția   NR 22/16.02.2021

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind Modificarea HCL 50/2020 Privind  aprobarea primirii  temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , ale consiliului local

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                 Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Proiect modificare HCL 50 DIN 2020

 

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 3.02.2021 ora 15.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   3.02.2021 ora 15.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

 

ANEXA LA dispoziția   /  .02.2020

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local     

 1. 2. Proiect de hotărîre Privind revocare hcl 28/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local

 1. Proiect de hotărîre privind revocare HCL 32/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local

 1. Proiect de hotărîre privind revocare HCL 35/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local

 1. 5. Privind valoarea finala a investitiei Amenajare trotuare si sistem de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Farau

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 , a consiliului local

6

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                 Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

 

 

Ședinţă ordinară în data de 28.01.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 4/22.01.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate 164/21.01.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   28.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul fiscal 2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare plan actiuni lege 416 /2001

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Prezentare raport de activitate Primar – an 2020

 1. Prezentare raport de activitate Viceprimar – an 2020

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect hotărăre plan de acţiuni 2019

Raport activitate LOPĂZAN FLORIN – Viceprimar 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 31.12.2020

ANEXA PLAN ACTIUNI 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support