Ședinţă ordinară în data de 21.07.2021 ora 19.00

Dispoziţia nr . 99/15.07.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  2002/15.07.2021

,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   21.07.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispozitia NR  99/15.07.2021

Ordinea  de zi

 

1 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Primăriei Fărău prin înființarea compartimentului asistență socială

 • se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului resurse umane
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

2.Proiect de hotărâre privind reactualizare Comitet consultativ –

–           se transmite pentru avizare comisiei  2,3 a consiliului local și compartimentului asistență socială

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2002/15.07.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară IULIE 2021

 

Propunem următoarele proiecte

1 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Primăriei Fărău prin înființarea compartimentului asistență socială

–           se transmite pentru avizare comisiei 1,  2 a consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2.Proiect de hotărâre privind reactualizare Comitet consultativ –

–           se transmite pentru avizare comisiei  2,3 a consiliului local și compartimentului asistență socială

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect actualizare consiliu comunitar consultativ 2021

 

 

 

 

 

 

Ședinţă ordinară în data de 30.06.2021 ora 19.00

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   30.06.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA

Ordinea  de zi

 

1 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Primăriei Fărău prin înființarea compartimentului asistență socială

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

2 Proiect de hotărâre privind aprobare burse școlare pentru elevii școlii gimnaziale Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 ,2   ale consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobare planului de acțiuni pentru serviciile sociale

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului asistență socială
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea finală a valorii investiției ,, Branșamente apă în localitatea  Silea comuna Fărău județul Alba ,,.

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 115 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 24 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 102 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărău
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

11 Informări . Interpelări discuții

– privind activitatea asistenților sociali pe semestru I a anului 2021

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară mai 2021

Propunem următoarele proiecte

Primăriei Fărău prin înființarea compartimentului asistență socială

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

2 Proiect de hotărâre privind aprobare burse școlare pentru elevii școlii gimnaziale Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 ,2   ale consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobare planului de acțiuni pentru serviciile sociale

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului asistență socială
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea finală a valorii investiției ,, Branșamente apă în localitatea  Silea comuna Fărău județul Alba ,,.

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 115 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 24 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului din poziția 102 din inventarul domeniului public
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului urbanism
 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Fărău
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2   ale consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

11 Informări . Interpelări discuții

– privind activitatea asistenților sociali pe semestru I a anului 2021

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

HCL servicii sociale

Proiect valoare finala bransamente Șilea

Proiect modificare stat de funcții iunie 2021

Proiect tarife noi gunoi LOT 1

PH RECTIFICARE 01 30 IUNIE 2021

Anexa Strategia proiect Farau

Proiect SCOALA MEDVES p

Proiect REFERAT SEDINTA TEREN SPORT FĂRĂU R

APORT SEDINTA DRUM POZITIA 24

Referat aprobare Strategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Eroilor comemorată la Fărău

Joi, 10 iunie 2021, când Biserica Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea „Înălțarea Domnului”, primăria comunei Fărău alături de consilieri locali, elevi, profesori, Asociația Cununa Fărăului, reprezentanți PNL,PSD și domnul primar Stoia Ioan, au marcat Ziua Eroilor, sărbătoare consacrată prin hotărârile Sfântului Sinod ale BOR din anii 1999 și 2001, atât în comuna Fărău cât și în localitățile Șilea, Sînbenedic și Heria.

După depunerea coroanelor în aceste localități, slujba de pomenire a fost oficiată de preot Cristi ARGATU la monumentul eroilor din Fărău.

Ședinţă ordinară în data de 26.05.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 78/20.05.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  1565/20.05.2021

,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   26.05.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

ANEXA 78/20.05.2021

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,3  ale consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. 2. Proiect de hotărăre Privind Aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de ”cetățean de onoare al Comunei Fărău ”

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,3  ale consiliului local și compartimentului cultură

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarearea acordării titlului de cetățean de onoare al comunei Fărău dlui Tiuca Ioan

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului cultură

4 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pentru anul fiscal 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

Inițiator primar , Stoia Ioan

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor pentru fotografierea și filmarea în cadrul expoziției etnografice

se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

6.Proiect de hotărâre acordare sprijin financiar biserici

se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

Inițiator primar , Stoia Ioan

7 Informări . Interpelări discuții

 • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
 • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

 

Privind emitere dispoziție ședință ordinară mai 2021

Propunem următoarele proiecte

1 Proiect de hotărâre alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,3  ale consiliului local și compartimentului secretariat

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre Privind Aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de ”cetățean de onoare al Comunei Fărău ”

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,3  ale consiliului local și compartimentului cultură

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarearea acordării titlului de cetățean de onoare al comunei Fărău dlui Tiuca Ioan

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 2 ,3  ale consiliului local și compartimentului cultură

4 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pentru anul fiscal 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor pentru fotografierea și filmarea în cadrul expoziției etnografice

se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

6.Proiect de hotărâre acordare sprijin financiar biserici

se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local și compartimentului impozite

Inițiator primar , Stoia Ioan 

 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect alegere președinte de sedință

Proiect ACORDARE SPRIJIN CULTE P

Proiect regulament cetățean de onoare 2021

R E G U L A M E N T cetatean de onoare 2021

REFERAT RATA INFLATIEI PENTRU ANUL 2022

HCL taxe expozitie etnografică

Proiect acordare acordare titlu TIUCA IOAN

Proiect indexare impozite pentru 2022

 

Veteran de război din Fărău, sărbătorit la 100 de ani

În Sâmbăta Mare,  veteranul de război Loghin Ioan din Fărău, a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. Respectând normele de siguranță în vigoare, l-au sărbătorit, într-un cadru restrâns, alături de familie, domnul primar Stoia Ioan, reprezentanți ai primăriei, precum și reprezentanți ai Consiliului Local dar și din partea unor instituții militare și din partea asociației de veterani de război.

La mulți ani, domnul Ioan Loghin!

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA LĂCAŞURI DE CULT

 1. Aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, de către slujitorii lăcaşului de cult, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate în biserică/mănăstire/casă de oaspeţi etc., în vederea prevenirii incendiilor, cât şi privind modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu, în scopul păstrării calmului, evitarea panicii şi producerea de accidente în timpul evacuării construcţiei incendiate.
 2. Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult se permite în limita capacităţii acestuia, în scopul evitării producerii de accidente.
 3. Se menţin uşile de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. În condiţiile unui număr foarte mare de participanţi, se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.
 4. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu.
 5. Se asigură supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace, cu sau fără acumulare de căldură din lăcaşul de cult, pe toată durata funcţionării, şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros.
 6. Amplasarea mijloacelor de încălzire se face la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile.
 7. Utilizarea focului deschis în exterior, pentru diferite activităţi gospodăreşti executate la nivelul lăcaşului de cult (igienizare, arderea gunoaielor etc.), se va face doar în locuri special amenajate, aflate la distanţe de siguranţă, astfel încât să se elimine pericolul de propagare a focului la construcţii sau depozite de fân, furaje, şi doar pe timp fără vânt, activităţile respective fiind supravegheate pe toată durata şi având asigurate, la faţa locului, pentru eventualitatea că focul scapă de sub control, mijloace suficiente şi adecvate de stingere a incendiului, iar jarul rezultat se va stinge complet, la terminarea activităţii.
 8. Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc., de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip/apă şi se supraveghează pe toată durata menţinerii aprinse a acestora.
 9. Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm de pardoseală.
 10. Se instruiesc persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor din incinta lăcaşului de cult sau aparţinând de acestea, precum şi persoanele cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de înştiinţare/alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului deschis, cât şi interdicţia privind fumatul.
 11. Se asigură întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la mijloacele de primă intervenţie, instalaţiile de stingere, instalaţiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, coşurile de fum etc., de către personal autorizat.
 12. Se vor asigura mijloace de apărare împotriva incendiilor, rezerve de apă şi posibilităţi efective de utilizare a acesteia cât şi instruirea corespunzătoare a întregului personal, pentru declanşarea cu maximă operativitate a activităţii de intervenţie pentru stingerea unui eventual incendiu izbucnit, cu forţe proprii, mai cu seamă în cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distanţe mari faţă de servicii de urgenţă voluntare sau profesioniste.

 

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

 • evacuarea tuturor ocupanţilor lăcaşului de cult, precum şi a bunurilor importante adăpostite;
 • anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
 • intervenţia operativă şi stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.

 

REGULI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA UTILIZAREA LUMÂNĂRILOR SAU A CANDELELOR

 • În gospodăriile cetățenești se produc şi incendii datorită utilizării necorespunzătoare a lumânărilor și a candelelor. Flacăra acestora este mică, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie tratată cu seriozitate.
 • Asiguraţi-vă că lumânarea sau candela stă vertical şi că este fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte.
 • Nu lăsaţi lumînările sau candela aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea. Cel mai bine este să le stingeţi pentru a evita producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră.
 • Amplasaţi întotdeauna lumânările sau candela pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt fixate lumânările sau candela pot topi suprafeţele din material plastic pe care sunt aşezate.
 • Nu vă aplecaţi asupra lumânărilor – s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele.
 • Nu amplasaţi lumânările sau candela aprinse foarte aproape de tot ceea ce se poate aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare).
 • Aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările sau candela aprinse în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele, pentru a nu le răsturna şi provoca incendii.
 • Stingeţi întotdeauna lumânările sau candela, înainte de a le muta.
 • Utilizarea unui dispozitiv de stins lumânări este o variantă mai sigură decât suflatul asupra lor, această modalitate din urmă putând duce uneori la împrăştierea de ceară topită şi scântei.

Locuitorii comunei Fărău se pot vaccina la cerere cu vaccinul Moderna

DSP Alba continuă acțiunea de imunizare a populației. Astfel, începând cu acestă lună, s-a demarat activitatea de vaccinare a populației din zonele rurale, așadar și în comuna noastră. În acest sens, echipele mobile ale Direcției de Sănătate Publică Alba se deplasează în localitățile rurale unde sunt solicitări pentru vaccin (la Fărău vaccinarea se va realiza într-un spațiu amenajat de către Primărie, la Căminul Cultural  Fărău).

Vaccinarea se face cu MODERNA, în două etape, cu rapel la 28 de zile. Locuitorii Comunei Fărău, cu vârsta peste 18 ani , care doresc să fie imunizați, sunt rugați să contacteze Primăria Fărău : persoana de contact  Trif Simona-Iuliana, tel.0742463398.

Ședinţă ordinară în data de 21.04.2021 ora 12.00

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   21.04.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA 57/14.04.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind Aprobarea Bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  1, 2 ,3  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare execuție bugetară la 31.03.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamntului prin care se stabilesc  condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea COMUNEI FĂRĂU în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea aprobare solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 358.000 lei, de la data de 07.08.2021 pana la data de 07.08.2022, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00031770100150 / 07.08.2018 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 1076/14.04.2021

Aprob

Primar Stoia Ioan

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară APRILIE

 

Propunem următoarele proiecte

 1. Proiect de hotărăre privind Aprobarea Bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  1, 2 ,3  ale consiliului local Și compartimentului contabilitate al primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare execuție bugetară la 31.03.2021

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local  compartimentului contabilitate al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamntului prin care se stabilesc  condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea COMUNEI FĂRĂU în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local   și compartimentului urbanism al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea.aproba solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 de la  FNGCIMM SA IFN in valoare de 358.000 lei, de la data de 07.08.2021 pana la data de 07.08.2022, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00031770100150 / 07.08.2018 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect de hotărâre regulament ANCOM 2021

ANEXĂ LA HCL ANCOM 2021

MODEL CONTRACT ANEXA 2

Proiect buget 2021

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 31.03.2021

Proiect de hotarare prelungire valabilitate SG PROIECT CAMIN MEDVES

Model hotarâre acces ancom

Proiect utilizare exdedent nou

PROCES VERBAL SEDINTA APRILIE 2021

Ședinţă extraordinară în data de 30.03.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 35/26.03.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  822/25.06.2021

–  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   30.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  dispozitie 35/26.03.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind modificare ( completare ) domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

2 . Proiect de hotărăre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp din domeniul public , sat Fărău comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3.Privind valoarea finala a investitiei Amenajare trotuare si sistem de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect închiriere LINGA PRIMARIE
Anexa retea apa etapa II FĂRĂU
Studiu de oportunitate
Anexe închirieri
Proiect VALOARE TROTUARE

Proiect extindere retea apă etapa 2 domeniu public

Anexa 1 retea apa etapa II FĂRĂU

Anexa 2 retea apa etapa II FĂRĂU –

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support