Sedintă extraordinară ONLINE 7 MAI 2020

Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică  în data de   7.05.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local pe siteu primăriei www.primariafarau.com și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

ANEXA LA Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Ordinea  de zi

Art 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea  solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la  FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare drumuri locale în comuna Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat.

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                     Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

Dispoziţie SEDINTA extraordinara 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect prelungire scrisoare garantare mai 2020

 

Ședință ordinară 29.04.2020

Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   29.04.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu următoarea

Ordine  de zi

 1. 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea desfășurării ședințelor de consiliu local , și stabilirea modalității de adoptare a hotărărilor

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea regulamentului de salubrizare a localităților din Județul Alba

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

3 . Proiect de hotărăre privind reactualizarea P.A.A.R ( Planului de Analiză și Acoperire a Riscului )

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău
 • Inițiator primar , Stoia Ștefan
 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuțieiei bugetare la 31 martie 2020
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău
 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

5.Proiect de hotărăre privind aprobare rectificare buget

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

74 H aprobare Regulament de salubrizare localitati din Judetul Alba

Adresa MLPDA nr. 46408_23.03.2020.pdf

ANEXA REGULAMENTUL

Dispoziţie SEDINTA ordinara aprilie 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Invitatie sedinta ordinara 2020

Proiect regulament salubrizare 2020

Proiect sedinta stare urgenta 2020

Hcl anexa paar 2020

Proiect executie trimestru I AN 2020

Proiect PAAR 2020

Proiect rectificare aprilie 2020

Anunț

Având în vedere situația creată la nivel național de CORONAVIRUS și a faptului că este decretată stare de urgență în ROMĂNIA prin decretul 195/2020 fiind limitate deplasările

Primăria comunei Fărău vine în sprijinul cetățenilor aflați în izolare și a celor de peste 65 de ani care nu se pot deplasa după alimente ,  medicamente și alte produse de strictă necesitate .

Preia comenzile pentru achiziționarea de alimente  de luni pănă vineri între orele 8 – 13 .

Livrarea se va face în aceași zi sau în ziua următoare .

Cheltuielile efectuate cu achiziția produselor de strictă necesitate vor fi suportate de solicitant

Numerele de contact

 

Tel 0258867101

Tel / fax 0258867102

 

PRIMAR

STOIA ȘTEFAN

Anunț Acord Mediu

UAT COMUNA FĂRĂU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere retea apa potabila si bransamente etapa II com Farau, jud. Alba, propus a fi amplasat în com Farau, intravilan si extravilan, titular Com Farau

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului din loc.  Farau, nr. 70, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16,30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Anunț

ANUNȚ

În contextul aplicării măsurilor preventive de combatere a infectării cu „COVID – 19ˮ, PRIMĂRIA COMUNEI FĂRĂU , transmite următoarele:

 

 • Accesul în Instituție se va face doar în cazuri urgente;
 • Documentele, cererile, se vor transmite prin email la adresa primariacomuneifarau@yahoo.com   sau la nr. de fax 0258867102
 • Informațiile suplimentare se vor solicita la numărul de telefon 0258867101  SAU 0258867102

 

PRIMAR

STOIA ȘTEFAN

 

Modernizare Cămin Cultural Medveș

În data de 11.03.2020, la sediul Primăriei Comunei Fărău, s-a semnat contractul pentru execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului ” MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL MEDVEȘ”, între Comuna Fărău, reprezentată de domnul primar Stoia Ștefan, în calitate de achizitor și SC TOCACIU CONSTRUCT SRL reprezentată prin domnul Tocaciu Teodor Ioan, în calitate de executant. Proiectul ” MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL MEDVEȘ” care are valoarea de 1030872,83 lei, termenul de execuție fiind de 11 luni de la momentul începerii lucrării și se derulează prin AFIR, program PNDR submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale. Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă

În satele Sînbenedic și Medeveș, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă

În satele Sînbenedic și Medeveș, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă, conform contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice și Fondurilor Europene și UAT Comuna Fărău, reprezentată de domnul primar Stoia Ștefan.
Contractul de finanțare face parte din Programul Național de Dezvoltare Locală –Subprogramul Modernizarea satului românesc,obiectivul de investiții ,,Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităților Sînbenedic și Medveș, comuna Fărău, județul Alba,,
Domeniul : realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor cu apă și stații de tratare a apei.
Vă prezentăm căteva imagini de la construirea bazinului de colectare și distribuire a apei potabile.

Se asfalează în Sînbenedic

În satul Sînbenedic, sat aparținător comunei Fărău, după pregătirea corespunzătoare a drumurilor, s-a trecut la turnarea stratului de bază de asfalt, sub supravegherea atentă a d-nului primar Ștefan Stoia, pentru lucrări de cât mai bună calitate.