Lucrări în regie proprie

Pe lângă lucrările de asfaltare, care se efectuează în continuare în întreaga comună, la inițiativa d-nului primar, Primăria comunei Fărău, derulează în paralel și lucrări în regie proprie.
Astfel s-au pietruit în satul Heria drumul din Padină, drumul de la Cimitir și drumul din Butură, în satul Șilea drumul la Hodaie, drumul la Levente, în Sînbenedic drumul Podu Drumului, iar în Fărău, drumul Răzoare, Valea Pădurii, acum se lucrează la drumul După Cimitir.
Menționăm că acestea au fost drumuri din pământ care n-au fost niciodată pietruite și care în anotimpul ploios erau impracticabile, urmând să mai fie pietruite și alte drumuri de acest gen, pe teritoriul comunei Fărău.

Heria drumul din Padină:

Heria drumul de la Cimitir:

Heria drumul din Butură:

Şilea drumul la Hodaie:

Şilea drumul la Levente:

Sînbenedic drumul Podu Drumului:

Fărău drumul Răzoare:

Fărău Valea Pădurii:

Fărău drumul După Cimitir:

Lucrările de modernizare a drumurilor comunale din comuna Fărău au început

Lucrările de modernizare a drumurilor comunale din comuna Fărău au început cu satul Fărău.
Actualmente se lucrează la stratul de bază, care cuprinde un strat de amestec de balast și piatră fină concasată și care servește ca fundație pentru îmbrăcămintea rutieră.
Proiectul ,,MODERNIZĂRI DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA FĂRĂU,, derulată prin programul PNDR submăsura 7,2.- Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, cuprinde asfaltarea unor drumuri comunale din satele comunei Fărău: Șilea, Medveș, Sînbenedic, Heria și Fărău, lungimea totală fiind de 10 km.

Grădinița ,,Prichindel,, prinde contur

Un proiect anunţat deja de anul trecut de către administraţia locală a comunei Fărău a început să se materializeze din această primăvară: construcţia unei grădiniţe cu program normal.
Deși primăvara a început foarte capricios, cu temperaturi foarte scăzute, în momentul în care s-a putut, constructorul a demarat în forță lucrările la noua grădiniță din satul Fărău.
De la efectuarea măsurătorilor, turnarea fundației și până la ridicarea ,,la roșu,, lucrările s-au efectuat respectîndu-se toate etapele necesare.
Termenul de execuţie este de 36 luni.

PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI FĂRĂU RESPONSABILE CU ASISTAREA CONTRIBUABILOR LA COMPLETAREA DECLARAȚIEI UNICE

ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțeol Publice 1938/4735/2018 Pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

FILIMON IULIANA ELEONORA – INSPECTOR
RADU ADELA – INSPECTOR

În satul Sînbenedic, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă

În satul Sînbenedic, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă, conform contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației  Publice și Fondurilor Europene  și UAT Comuna Fărău, reprezentată de domnul  primar Stoia Ștefan.

Contractul de finanțare face parte din Programul Național de Dezvoltare Locală –Subprogramul Modernizarea satului  românesc

Domeniul :  realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor cu apă și stații de tratare a apei.

Urmează ca și în satul Medveș să înceapă lucrările pentru alimentarea cu apă.

Pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităților Sînbenedic și Medveș, comuna Fărău, județul Alba,, valoarea totală a investiției este de 3.459.247 lei.

Modernizări drumuri locale în comuna Fărău

În data de 21.02.2018 la sediul Primăriei comunei Fărău, s-a semnat contractul de lucrări dintre Comuna Fărău reprezentată de domnul primar Ștefan Stoia în calitate de achizitor și Florea Grup SRL, reprezentată de domnul administrator ec.Florea David, în calitate de executant pentru lucrările obiectivului de investiție,
(mai mult…)

S-a semnat contractul pentru infiinţarea grădiniţei cu program normal “Prichindelul” în Fărău

Astăzi, 26.01.2018, s-a semnat contractul între Primăria Comunei Fărău, jud.Alba, reprezentată de d-nul primar Stoia Ștefan și SC Tocaciu Construct SRL reprezentată de d-nul Tocaciu Teodor, câștigătoarea licitației, ce prevede înființarea grădiniței cu program normal ,,Prichindelul,, în comuna Fărău, judeţul .Alba, prin programul PNDR
(mai mult…)