Modernizare Cămin Cultural Medveș

În data de 11.03.2020, la sediul Primăriei Comunei Fărău, s-a semnat contractul pentru execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului ” MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL MEDVEȘ”, între Comuna Fărău, reprezentată de domnul primar Stoia Ștefan, în calitate de achizitor și SC TOCACIU CONSTRUCT SRL reprezentată prin domnul Tocaciu Teodor Ioan, în calitate de executant. Proiectul ” MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL MEDVEȘ” care are valoarea de 1030872,83 lei, termenul de execuție fiind de 11 luni de la momentul începerii lucrării și se derulează prin AFIR, program PNDR submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale. Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă

În satele Sînbenedic și Medeveș, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă

În satele Sînbenedic și Medeveș, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă, conform contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice și Fondurilor Europene și UAT Comuna Fărău, reprezentată de domnul primar Stoia Ștefan.
Contractul de finanțare face parte din Programul Național de Dezvoltare Locală –Subprogramul Modernizarea satului românesc,obiectivul de investiții ,,Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităților Sînbenedic și Medveș, comuna Fărău, județul Alba,,
Domeniul : realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor cu apă și stații de tratare a apei.
Vă prezentăm căteva imagini de la construirea bazinului de colectare și distribuire a apei potabile.

Se asfalează în Sînbenedic

În satul Sînbenedic, sat aparținător comunei Fărău, după pregătirea corespunzătoare a drumurilor, s-a trecut la turnarea stratului de bază de asfalt, sub supravegherea atentă a d-nului primar Ștefan Stoia, pentru lucrări de cât mai bună calitate.

MODERNIZĂRI STRĂZI ÎN COMUNA FĂRĂU

În data de 15.05.2019, la sediul Primăriei comunei Fărău, s-a semnat contractul de lucrări dintre Comuna Fărău reprezentată de domnul primar Ștefan Stoia în calitate de achizitor și PRESCONSTRUCT OAS SRL, reprezentată de domnul administrator Dragoș Ioan, în calitate de executant pentru lucrările obiectivului de investiție,,MODERNIZĂRI STRĂZI ÎN COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA,, .
Proiectului ,,MODERNIZĂRI STRĂZI ÎN COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA,, este derulat prin MDRAP și este în valoare de 4,595,722,17 lei fără TVA cuprinzând asfaltarea drumurilor comunale din satele comunei Fărău: Șilea, Medveș, Sînbenedic, Heria și Fărău, care nu au fost modernizate până acum.
Având în vedere mereu,grija față de cetățenii Comunei Fărău ,se încearcă să se creeze condiții din ce în ce mai bune de viață.

Anunț dezbatere publică 2019

Primăria comunei Fărău organizează dezbatere publică pe tema proiectului de buget în zilele de 11  și 18 aprilie 2019 ora 9 la sediul Instituției – sala de ședințe .

Proiectul bugetului (document nr.1158 din 05.04.2019) poate fi consultat AICI sau la sediul instituției

 

Primar

Stoia Ștefan

Primăria comunei Fărău organizează concurs de promovare în grad de la principal la superior

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU  PRIMĂRIA

TEL 0258867101 TEL / FAX 0258867102

NR . 1032/27.03.2019

Anunț

 

Primăria comunei Fărău organizează concurs de promovare în grad de   la principal la superior în condițiile legii 188/1999 și Hg 611/2008 în data de 6 mai 2019 ora 10 .

Informații despre condițiile de participare și despre bibliografie la sediul primăriei sau la nr de telefon din antet

 

Primar

Stoia Ștefan

Primăria comunei Fărău organizează concurs de promovare în grad de la asistent la principal

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU  PRIMĂRIA

TEL 0258867101 TEL / FAX 0258867102

NR .1031/27.03.2019

Anunt

 

Primăria comunei Fărău organizează concurs de promovare în grad de la asistent  la principal în condițiile legii 188/1999 și Hg 611/2008 în data de 6 mai 2019 ora 11 .

Informații despre condițiile de participare și despre bibliografie la sediul primăriei sau la nr de telefon  din antet

Primar

Stoia Ștefan