Mânăstirea Fărău

Cu vrerea Tatalui, cu ajutorul Fiului și cu împreună-lucrarea Duhului Sfant, s-a construit această biserica din lemn, cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în anul 1664 de către credincioșii din localitatea Șilea.

Ulterior, sfântul locaș a dobândit hramul ‘Sfânta Treime’ și, strămutată, a devenit biserica de mânăstire situată în preajma localităților Fărău, Heria, Gâmbut, Șilea și Sâmbenedic, la o distanță de 20 km atât de localitatea Ocna Mureș, cât ți de Târnăveni. Așezată între 7 coline definitorii pentru cele 7 localități învecinate, biserica mânăstirii întărește suflul religios în viața creștinilor din această parte a Transilvaniei.

(mai mult…)