Ședinţă ordinară publică în data de 30.07.2020

Dispoziţia nr .95/24.07.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

 • HG 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   30.07.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

ANEXA LA Dispoziţia nr .   95/24.07.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea valorii finale a proiectului ,, Înființare Grădiniță cu program normal Prichindelul în comuna Fărău ,, .

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și

 

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

 P.H. RECTIFICARE II 30.07.2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iulie 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 30.06.2020

CF GRADINITĂ

DECLARATIA SECRETAR GRADINITĂ

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

 

 

 

 

Ședinţă ordinară publică în data de 25.06.2020 ora 10.00

Dispoziţia nr . 88/19.06.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   25.06.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

ANEXA LA Dispoziţia nr .   88/19.06.2020

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ștefan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea cuantumului burselor elevilor ȘG Fărău pentru semestrul 2 al anului 2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea Privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor de bonă

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

Invitatie sedinta ordinara 2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iunie 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect burse 2020

Cerere ajutor bone

ANGAJAMENT plata ajutor bone

PROIECT REGULAMENT BONE

REGULAMENT BONE 2020

Declaratie ajutor bone

Ședință ordinară publică în data de 28.05.2020

Dispoziţia nr . 84/22.05.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   28.05.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

 

ANEXA LA Dispoziţia nr .   84/22.05.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea relocarii unui bun din domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea indexării impozitelor cu rata inflației pentru anul fiscal 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                         Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

Dispoziţie SEDINTA ordinara mai 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Invitatie sedinta ordinara 2020

Proiect de hotărăre relocare bun

Proiect indexare impozite pentru 2020

 

 

Anunț

Stimați cetățeni,

Având în vedere  HOTĂRÂREA nr. 24 din 14.05.2020 Privind  aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2 vă comunicăm următoarele

Accesul în primărie începănd cu 15.05.2020 pănă la expirarea stării de ALERTĂ  se face doar cu mască  astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.

Pentru a putea respecta prevederile Hotărării vă rugăm să intrați în Primărie maxim 2 persoane  pentru probleme urgente care nu suferă amănare .

Pentru rezolvarea celorlalte probleme vă stăm la dispoziție la numerele

TELEFON  0258867101

TELEFON  / FAX 0258867102

Sau  email primariacomuneifarau@yahoo.com

Cu respect ,

PRIMAR

Stoia Ștefan

 

Sedintă extraordinară ONLINE 7 MAI 2020

Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică  în data de   7.05.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local pe siteu primăriei www.primariafarau.com și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

ANEXA LA Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Ordinea  de zi

Art 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea  solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la  FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare drumuri locale în comuna Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat.

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                     Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

Dispoziţie SEDINTA extraordinara 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect prelungire scrisoare garantare mai 2020

 

Ședință ordinară 29.04.2020

Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   29.04.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu următoarea

Ordine  de zi

 1. 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea desfășurării ședințelor de consiliu local , și stabilirea modalității de adoptare a hotărărilor

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea regulamentului de salubrizare a localităților din Județul Alba

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

3 . Proiect de hotărăre privind reactualizarea P.A.A.R ( Planului de Analiză și Acoperire a Riscului )

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău
 • Inițiator primar , Stoia Ștefan
 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuțieiei bugetare la 31 martie 2020
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău
 • Inițiator primar , Stoia Ștefan

5.Proiect de hotărăre privind aprobare rectificare buget

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

74 H aprobare Regulament de salubrizare localitati din Judetul Alba

Adresa MLPDA nr. 46408_23.03.2020.pdf

ANEXA REGULAMENTUL

Dispoziţie SEDINTA ordinara aprilie 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Invitatie sedinta ordinara 2020

Proiect regulament salubrizare 2020

Proiect sedinta stare urgenta 2020

Hcl anexa paar 2020

Proiect executie trimestru I AN 2020

Proiect PAAR 2020

Proiect rectificare aprilie 2020

Anunț

Având în vedere situația creată la nivel național de CORONAVIRUS și a faptului că este decretată stare de urgență în ROMĂNIA prin decretul 195/2020 fiind limitate deplasările

Primăria comunei Fărău vine în sprijinul cetățenilor aflați în izolare și a celor de peste 65 de ani care nu se pot deplasa după alimente ,  medicamente și alte produse de strictă necesitate .

Preia comenzile pentru achiziționarea de alimente  de luni pănă vineri între orele 8 – 13 .

Livrarea se va face în aceași zi sau în ziua următoare .

Cheltuielile efectuate cu achiziția produselor de strictă necesitate vor fi suportate de solicitant

Numerele de contact

 

Tel 0258867101

Tel / fax 0258867102

 

PRIMAR

STOIA ȘTEFAN

Anunț Acord Mediu

UAT COMUNA FĂRĂU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere retea apa potabila si bransamente etapa II com Farau, jud. Alba, propus a fi amplasat în com Farau, intravilan si extravilan, titular Com Farau

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului din loc.  Farau, nr. 70, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16,30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support