Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 7.01.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

 

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   7.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

ANEXA LA dispoziția  1 /  4.01.2020

 

Ordinea  de zi

 

 1. 1. Proiect de hotărăre Privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Fărău pe anul 2020, în sumă de 039.095,29 lei

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea planului de învățămînt pentru anul școlar 2021 – 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea aderarea comunei Fărău la AIDOM

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Anexa 1 PH 188 act constitutiv

Anexa 2 PH 188 Statut AIDMOM

Anexa plan invatamint01042021

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Proiect aderare AIDOM

Proiect plan Şcolarizare 2020 2021

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat sedintă deîndată ian 2021

 

 

Ședinţă ordinară publică în data de 17.12.2020 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul 3391/11.12.2020 al compartimentului de specialitate

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   17.12.2020 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA 167/11.12.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

 • Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

                                                                  Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

NR 3391/11.12.2020

REFERAT

Subsemnatul Metea Ciprian secretar comună propun emiterea unei dispozitii prin care sa se convoace în ședință ordinară consiliul local cu proiectele următoare

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

s-a avut in vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

Secretar general

Metea Ciprian

1. P.H. RECTIFICARE VI 17.12.2020

Convocator ședinţă extraordinară 8.12.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Art 133 al 2 lit a ,   Art 134 al 4   din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată  publică  în data de   8.12.2020 ora 16.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA nr

 

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE ȘI BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE MEDIE SI REDUSA PRESIUNE, LOC. FARAU, SILEA, MEDVES, SANBENEDIC SI HERIA, JUD. ALBA
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism din cadrul primărie

Inițiator primar , Stoia Ioan

Proiect studiu fezabilitate gaz

ANEXE ANALIZA COST BENEFICIU

SF FĂRĂU – JUD. ALBA—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc/mc 5 ex

 

Depunerea jurământului consilierilor locali supleanți

Pe 25 noiembrie 2020 a avut loc, la sediul Primăriei Fărău, depunerea jurământului consilierilor locali supleanți: domnul Castrase Radu Gheorghe (PNL) și domnul Stăvar Augustin (PSD). Le urăm un mandat cu cât mai multe realizări! Primar, Ioan Stoia.

Ședinţă extraordinară publică în data de 25.11.2020 ora 12.00

Dispoziţia nr .154/20.11.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Art 133 al 2 lit a ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică  în data de   25.11.2020 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

Secretar general comună

Stoia Ioan                                                          Metea Ciprian

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA nr 154/20.11.2020

 

Ordinea  de zi

 

1.depunerea jurămăntului de către Căstrase Radu și Stăvar Augustin

2 .Proiect de hotărăre privind completarea comisiei 1 buget finanțe cu dl Căstrase Radu Gheorghe

 • se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local  și compartimentului juridic

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre privind completarea comisiei 2 juridice cu dl Stăvar Augustin
 • se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local  și compartimentului juridic

Inițiator primar , Stoia Ioan

4.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. 5. Proiect de privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 142 / 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( grădiniță )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                  Metea Ciprian

 

PROIECT l Hotarare CL Prelungire valabilitate SG (DRUMURII LOCALE

 P.H. RECTIFICARE V 25.11.2020

Ședință ordinară publică 9 noiembrie 2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

 

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   9.11.2020 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul general al  uat

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bumurilor din domeniul public sau privat al comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului urbanism  din cadrul primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea închirierii unei suprafete de 36 mp din domeniul public al satului Sînbenedic

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului urbanism   al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea închirierii unei suprafete de 36 mp din domeniul public al satului Silea

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului urbanism   al Primăriei   Fărău

 • Inițiator primar , Stoia Ioan
 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea unor facilități fiscale

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului impunere   al Primăriei   Fărău

– inițiator primar Stoia Ioan

5 Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   compartimentului contabilitate    al Primăriei   Fărău

– inițiator primar Stoia Ioan

6 Proiect de hotărăre privind privind aprobarea încetării unui mandat de consilier local ca urmarte a demisiei

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   compartimentului secretar general     al Primăriei   Fărău

– inițiator primar Stoia Ioan

7 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

8 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

 

Anexa la Hotărârea Regulament de închiriere

Dispoziţie SEDINTA ordinara noiembrie 2020

Hotărăre regulament închirieri

Proiect de hotărăre încetare consiler muntean Nelu nov 2020

 

Mesajul primarului Stoia Ștefan la final de mandat

La final de mandat, vreau să muțumesc tuturor colaboratorilor dar și colegilor din primăria Fărău, pentru susținerea de care au dat dovadă și pentru toată activitatea desfășurată împreună cu un singur scop: să aducem bunăstare tuturor locuitorilor din comuna Fărău și satele aparținătoare.
Vă mulțumesc pentru acești patru ani minunați petrecuți împreună!
Stoia Ștefan
Primar comuna Fărău 2016-2020

Ședinţă ordinară publică în data de 18.09.2020

Dispoziţia nr .113/11.09.2020

 

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Având în vedere

 • HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   18.09.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Ordinea  de zi

 

1 .Proiect de hotărăre privind alegerea președintelui de ședință

2.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar, Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

3. Proiect de privind aprobarea valorii finale a investiției ,, Amenajare Trotuare și Sistem de Colectare și evacuare a apelor pluviale în localitatatea Fărău ,,

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

4 . Proiect de privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 142 / 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( grădiniță )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

 1. 5. Proiect de hotărăre privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( Drumuri locale )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

6 Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între comuna Fărău și comuna Hopărta în vederea implementării proiectului de dezvoltare a retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

Invitatie sedinta ordinara 2020

 P.H. RECTIFICARE IV 18.09.2020

HCL Privind alegere președinte de sediță –

PROIECT l Hotarare CL Prelungire valabilitate SG (DRUMURII LOCALE

Proiect parteneriat GAZ

PROIECT PRELUNGIRE SG DRUMURI LOCALE

Proiect valoare VALOARE TROTUARE

In atentia familiilor care au copiii inscrisi in invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial

Conform OUG nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, acordate din fonduri externe nerambursabile,nprecum si unele masuri de distribuire a acestora, copiii inscrisi in invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie este de maxim 50 % din salariul de baza minim brut pe tara (1115 lei), pot beneficia  de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.

Pentru a putea  beneficia de acest sprijin, avem rugamintea sa va adresati Primariei Comunei Farau pentru mai multe informatii.

Ședință ordinară publică în data de 31 august 2020

Dispoziţia nr .103/25.08.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

 • HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   31.08.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

1. P.H. RECTIFICARE III 31.08.2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII FIȘĂ

VOT CONSILIER LOCAL

Proiect masuri în domeniul salubrizării

REFERAT CONTABIL RECTIFICARE III 31.08.2020

REFERAT PRIMAR RECTIFICARE III 31.08.2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support