Anunț dezbatere buget 2021

Primarul comunei Fărău , dl Stoia Ioan anunță publicul interesat că Proiectul de Buget al comunei Fărău aferent anului 2021 se află în dezbatere publică . Proiectul de buget poate fi consultat la sediul Primăriei sau pe pagina de internet a comunei Fărău – www.primariafarau.ro .

Dezbateri pe marginea proiectului de buget an 2021 vor avea loc la sediul Primărie –sala de ședințe

în 29.03.2021 ora 10 ,

5.04.2021   ora 10

12.04.2021  ora 10

Eventualele sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail  primariacomuneifarai@yahoo.com sau contact@primariafarau.ro

 

Primar

Stoia Ioan

Ședință ordinară în data de 10.03.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  559/4.03.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   10.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA 33/4.03.2021

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Nr . 559/4.03.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară martie

Propunem următoarele proiecte

 1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  ,1,  2 ,  ale consiliului local     și compartimentului urbanism al primăriei

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 , ale consiliului local  și compartimentului resurse umane al primăriei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect aprobare stat de personal

Proces verbal

 

Ședinţă ordinară în data de 26.02.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 24/19.02.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr  429/19.02.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   26.02.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA LA dispoziția nr  24/19.02.2021

 

Ordinea  de zi

 

 1. Proiect de hotărăre privind constituie grup de lucru in baza Ordinului nr 3494/ 2020 al .M.L.P.D.A

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind modificare anexa salarii

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Depunere jurămînt Banc Florin

 1. Proiect de hotărăre privind nimirea dlui Banc Florin în comisia 1 BUGET FINANȚE

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect SALARII minim economie 2021

Proiect BANCU FLORIN

Proiect comisie locuinte informale 2021

Proiect avizare PUG 2021

Proiect aprobare documentații teren sport

 

 

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 16.02.2021 ora 14.00

Dispoziţia nr .  22/16.02.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr 395/16.02.2020

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   16.02.2021 ora 14.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția   NR 22/16.02.2021

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind Modificarea HCL 50/2020 Privind  aprobarea primirii  temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , ale consiliului local

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                 Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Proiect modificare HCL 50 DIN 2020

 

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 3.02.2021 ora 15.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate nr

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   3.02.2021 ora 15.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

 

ANEXA LA dispoziția   /  .02.2020

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local     

 1. 2. Proiect de hotărîre Privind revocare hcl 28/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei 2 a consiliului local

 1. Proiect de hotărîre privind revocare HCL 32/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local

 1. Proiect de hotărîre privind revocare HCL 35/2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local

 1. 5. Privind valoarea finala a investitiei Amenajare trotuare si sistem de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Farau

Inițiator primar , Stoia Ioan

 • se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 , a consiliului local

6

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                 Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

 

 

Ședinţă ordinară în data de 28.01.2021 ora 12.00

Dispoziţia nr 4/22.01.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate 164/21.01.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   28.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul fiscal 2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobare plan actiuni lege 416 /2001

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Prezentare raport de activitate Primar – an 2020

 1. Prezentare raport de activitate Viceprimar – an 2020

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect hotărăre plan de acţiuni 2019

Raport activitate LOPĂZAN FLORIN – Viceprimar 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 31.12.2020

ANEXA PLAN ACTIUNI 2021

Ședinţă extraordinară cu convocare de îndată în data de 7.01.2021 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul al compartimentului de specialitate

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

 

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   7.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

ANEXA LA dispoziția  1 /  4.01.2020

 

Ordinea  de zi

 

 1. 1. Proiect de hotărăre Privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Fărău pe anul 2020, în sumă de 039.095,29 lei

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea planului de învățămînt pentru anul școlar 2021 – 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea aderarea comunei Fărău la AIDOM

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Anexa 1 PH 188 act constitutiv

Anexa 2 PH 188 Statut AIDMOM

Anexa plan invatamint01042021

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Proiect aderare AIDOM

Proiect plan Şcolarizare 2020 2021

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat sedintă deîndată ian 2021

 

 

Ședinţă ordinară publică în data de 17.12.2020 ora 12.00

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Referatul 3391/11.12.2020 al compartimentului de specialitate

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   17.12.2020 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA 167/11.12.2020

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

 • Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local
 • Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

                                                                  Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

NR 3391/11.12.2020

REFERAT

Subsemnatul Metea Ciprian secretar comună propun emiterea unei dispozitii prin care sa se convoace în ședință ordinară consiliul local cu proiectele următoare

 1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului

Inițiator primar , Stoia Ioan

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

 • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

s-a avut in vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

Secretar general

Metea Ciprian

1. P.H. RECTIFICARE VI 17.12.2020

Convocator ședinţă extraordinară 8.12.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

 • Art 133 al 2 lit a ,   Art 134 al 4   din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată  publică  în data de   8.12.2020 ora 16.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA nr

 

Ordinea  de zi

 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE ȘI BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE MEDIE SI REDUSA PRESIUNE, LOC. FARAU, SILEA, MEDVES, SANBENEDIC SI HERIA, JUD. ALBA
 • se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism din cadrul primărie

Inițiator primar , Stoia Ioan

Proiect studiu fezabilitate gaz

ANEXE ANALIZA COST BENEFICIU

SF FĂRĂU – JUD. ALBA—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc/mc 5 ex

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support