Premiul de excelență pentru primarul comunei Fărău

În data de 04.12.2018,domnul Ștefan Stoia primarul comunei Fărău,  s-a aflat printre premianții Simpozionului național AFIR -DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL , unde au fost recompensați edilii care au atras cele mai multe fonduri europene.

Domnul Ștefan Stoia a primit Premiul de Excelență pentru susținerea mediului rural românesc din partea domnului Adrian Ionuț Chesnoiu – director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Trofeul excelenței, pentru parteneriat în susținerea dezvoltării economiei rurale și creșterea calității vieții din partea doamnei Lidia Delia Bogdan – director general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investțiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia.

Sub conducerea domnului primar Ștefan Stoia, Primăria comunei Fărău a atras fonduri, pentru diverse proiecte edilitare, care au vizat reabilitarea de drumuri comunale și agricole, introducerea rețelei de apă,pentru creșterea calității vieții cetățenilor comunei.

În comuna Fărău, asfaltarea continuă

Proiectul ,,MODERNIZĂRI DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA FĂRĂU,, derulată prin programul PNDR submăsura 7,2.- Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, continuă.

Astfel, în satul Șilea, după terminarea stratului de bază, s-a turnat primul strat de covor asfaltic.

Anunț concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical jumătate normă

Primăria  Fărău organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical jumătate normă – perioadă nedeterminată – grad contractual la Serviciul local de asistare a persoanelor vârstnice la domiciliu – în data de 16.10. 2018 ora 11

Dosarele se pot depune până în maxim 10 zile lucrătoare  la sediul consiliului local Fărău – secretariat de la data afișării concursului

Condiţiile  de participare la concurs:

 • să fie cetăţean român sau UE;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apt medical;
 • dovadă de liberă practică
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să deţină certificat de membru OAMMR în termen de valabilitate;
 • să fie minim absolvent al unei şcoli sanitare postliceale;

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere;
 • curriculum vitae;
 • cazier juridic;
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi ;
 • dovadă liberă practică
 • dovadă înscriere în ordinul asitenţilor generali la zi ;
 • copie diplomă – minim studii post liceale în domeniul sanitar;

Candidaţii vor depune la secretariatul comisie un dosar plic însoţit de documentele prezentate mai sus  în original  sau copii legalizate.

Informaţii zilnic între orele 9-13 – la telefon 0258/867101 ,  tel / fax 0258867102

Sau la sediul Primăriei

 

PRIMAR

   Stoia Ștefan

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs asistent medical

 • Ordinul Ministrului Sănăății nr 916/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 • Oug 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşã, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România cu modificările la zi;
 • Hotărărea 2/2009 privind aprobarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania ;
 • Legea 17/2000 privind asistenţa socialã a persoanelor vârstnice cu modificările la zi;
 • Legea 153/2003 Codul muncii republicat

Primar

Stoia Ștefan

Lucrări în regie proprie

Pe lângă lucrările de asfaltare, care se efectuează în continuare în întreaga comună, la inițiativa d-nului primar, Primăria comunei Fărău, derulează în paralel și lucrări în regie proprie.
Astfel s-au pietruit în satul Heria drumul din Padină, drumul de la Cimitir și drumul din Butură, în satul Șilea drumul la Hodaie, drumul la Levente, în Sînbenedic drumul Podu Drumului, iar în Fărău, drumul Răzoare, Valea Pădurii, acum se lucrează la drumul După Cimitir.
Menționăm că acestea au fost drumuri din pământ care n-au fost niciodată pietruite și care în anotimpul ploios erau impracticabile, urmând să mai fie pietruite și alte drumuri de acest gen, pe teritoriul comunei Fărău.

Heria drumul din Padină:

Heria drumul de la Cimitir:

Heria drumul din Butură:

Şilea drumul la Hodaie:

Şilea drumul la Levente:

Sînbenedic drumul Podu Drumului:

Fărău drumul Răzoare:

Fărău Valea Pădurii:

Fărău drumul După Cimitir:

Lucrările de modernizare a drumurilor comunale din comuna Fărău au început

Lucrările de modernizare a drumurilor comunale din comuna Fărău au început cu satul Fărău.
Actualmente se lucrează la stratul de bază, care cuprinde un strat de amestec de balast și piatră fină concasată și care servește ca fundație pentru îmbrăcămintea rutieră.
Proiectul ,,MODERNIZĂRI DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA FĂRĂU,, derulată prin programul PNDR submăsura 7,2.- Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, cuprinde asfaltarea unor drumuri comunale din satele comunei Fărău: Șilea, Medveș, Sînbenedic, Heria și Fărău, lungimea totală fiind de 10 km.

Grădinița ,,Prichindel,, prinde contur

Un proiect anunţat deja de anul trecut de către administraţia locală a comunei Fărău a început să se materializeze din această primăvară: construcţia unei grădiniţe cu program normal.
Deși primăvara a început foarte capricios, cu temperaturi foarte scăzute, în momentul în care s-a putut, constructorul a demarat în forță lucrările la noua grădiniță din satul Fărău.
De la efectuarea măsurătorilor, turnarea fundației și până la ridicarea ,,la roșu,, lucrările s-au efectuat respectîndu-se toate etapele necesare.
Termenul de execuţie este de 36 luni.

PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI FĂRĂU RESPONSABILE CU ASISTAREA CONTRIBUABILOR LA COMPLETAREA DECLARAȚIEI UNICE

ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțeol Publice 1938/4735/2018 Pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

FILIMON IULIANA ELEONORA – INSPECTOR
RADU ADELA – INSPECTOR

În satul Sînbenedic, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă

În satul Sînbenedic, din comuna Fărău, s-au încheiat lucrările pentru alimentarea cu apă, conform contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației  Publice și Fondurilor Europene  și UAT Comuna Fărău, reprezentată de domnul  primar Stoia Ștefan.

Contractul de finanțare face parte din Programul Național de Dezvoltare Locală –Subprogramul Modernizarea satului  românesc

Domeniul :  realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor cu apă și stații de tratare a apei.

Urmează ca și în satul Medveș să înceapă lucrările pentru alimentarea cu apă.

Pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităților Sînbenedic și Medveș, comuna Fărău, județul Alba,, valoarea totală a investiției este de 3.459.247 lei.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support