Dispoziţia nr . 141/23.05.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate  Nr .1938/23.05.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   29.05.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA . 141/23.05.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea organizării  Zilei  comunei Fărău ( 45 / 22.05.2023 )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind exprimarea acordul pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Domeniilor Statului în domeniul public al UAT Comuna Fărău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău .. a imobilului sediu al circumscripției sanitar veterinară, situat administrativ în loc.Fărău , str. Principală , nr.72  ( 46 / 22.05.2023 )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 1938 / 23.05.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărâre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotarare privind aprobarea organizării  Zilei  comunei Fărău

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind exprimarea acordul pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Domeniilor Statului în domeniul public al UAT Comuna Fărău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău . a imobilului sediu al circumscripției sanitar veterinară, situat administrativ în loc.Fărău , str. Principală , nr.72

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support