Dispoziţia nr .    178   /25.08.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan 

Avănd în vedere

  –  Referatul   compartimentului de specialitate nr.  2663 / 25.08.2023

  –  Art 133 al 1, 134 al. 1  din OG nr. 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art. 196 al 1 lit. b din OUG nr.  57/2019 Codul administrativ

Dispune

  Art.1  Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de  31.08.2023 ,ora 19.00 .  Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei .

  Art .2   Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

  Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

 Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

 Art .5    Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul  U.A.T 

         Prezenta se comunică – Instituției Prefectului, se afișează .

Primar                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                                     Pentru  secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                                            Duda Mariana Daniela  

ANEXA  la  dispoziția  nr   178  /  25.08.2023

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărăre privind  acordare mandat, pentru a vota în ședința AGA ADI SALUBRIS ALBA  a proiectului AGA de aprobare a tarifelor pentru serviciu de salubritate .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2, 3  ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan .    

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înscrieri în Cartea Funciară a unui imobil apartinând domeniului public al comunei Fărău ( sat Heria poziția 55 – domeniul public  – clădire fost sediu CAP ).  

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism .

Inițiator primar , Stoia Ioan .

3. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2,3 ale consiliului local și compartimentului contabil. 

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art.2  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul   UAT

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează .

 Primar                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                                             Pentru   secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                                                     Duda Mariana Daniela  

Nr.  2663  /25.08.2023              

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 31.08.2023

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărăre privind  acordare mandat , pentru a vota în ședința AGA ADI SALUBRIS ALBA  a proiectului AGA de aprobare a tarifelor pentru serviciu de salubritate .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului  contabil.

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – aprobarea înscrieri în Cartea Funciară a unui imobil apartinând domeniului public al comunei Fărău ( sat Heria poziția 55 – domeniul public  – clădire fost sediu CAP ) 

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav .

-se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabil 

Inițiator primar , Stoia Ioan     

Art.2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul UAT

Art. 6  Informări . Interpelări discuții

–           Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Temei juridic,art 133 al. 1,134 al. 1 lit. a    din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ  

                 Pentru secretar  general comună

                         Duda Mariana Daniela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support