Dispoziţia nr . 168/25.07.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate  Nr .2396/25.07.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   31.07.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA . 168/25.07.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetara la 30.06.2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 si 2  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar din anii precedenti

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan   

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui  mandat special dlui Primar  primar să voteze Hotărârea privind Aprobarea Actului adițional nr. 7/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan   

4. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire DC 7 Fărău – Heria

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan  

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . Nr .2396/25.07.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărâre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind aprobare execuție bugetara la 30.06.2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 si 2  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar din anii precedenti

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan  

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui  mandat special dlui Primar să voteze Hotărârea privind Aprobarea Actului adițional nr. 7/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan  

4. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungirii DC 7 Fărău – Heria

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan  

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support