Dispoziţia nr . 115/20.08.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul  compartimentului de specialitate nr 2255/ 20.07.2021

,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de   22.08.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA  la dispozitia nr 115/20.08.2021

 

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiei  2 a consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre Privind  aprobarea creditelor de angajament pentru proiectul  Dezvoltare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comunele Farau si  Hopârta jud. Alba în bugetul local al comunei Fărău pe anul 2021

  • se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului urbanism
  • Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Informări . Interpelări discuții

  • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
  • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Referat

 

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată august 2021

 

Propunem următoarele proiecte

1 Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a consiliului local și compartimentului resurse umane

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

2 Proiect de hotărâre Privind  aprobarea creditelor de angajament pentru proiectul  Dezvoltare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comunele Farau si  Hopârta jud. Alba în bugetul local al comunei Fărău pe anul 2021

–           se transmite pentru avizare comisiei 1,  2 a consiliului local și compartimentului urbanism

–           Inițiator primar , Stoia Ioan

 

3 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Urgenta – ca urmare a solicitărilor de clarificări venite de la ministerul de investitii

 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

 

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect alegere președinte de sedință

Proiect de hotărâre privind aprobare credite de angajament gaz

REFERAT CONTABILITATE PH APROBARE CREDITE ANGAKAMENT GAZ

Nota de fundamentare APROBARE CREDITE ANGAKAMENT GAZ –

LISTA CREDITE DE ANGAJAMENT

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support