Dispoziţia nr . 148/25.08.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  compartimentului de specialitate al Primarului  nr  3202/25.08.2022

   –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   31.08.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 148/25.08.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind numire membru in comisia de concurs Director Scoala Gimnaziala Farau ( interviu )

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului  resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

2. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în Consiliul de administrație al ȘG Fărău  

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în CEAC al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive dreptului de proprietate a unor imobile în favoarea Comunei Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2   ale consiliului local și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează   

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR . 3202 / 25.08.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară august 2022

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Având în vedere faptul că în luna iunie nu a fost convocat consiliul local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1.Proiect de hotărâre privind numire membru in comisia de concurs Director Scoala Gimnaziala Farau ( interviu )

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului  resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

2. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în Consiliul de administrație al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

3. Proiect de hotărâre privind numire reprezentant al CL Fărău în CEAC al ȘG Fărău 

-se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive dreptului de proprietate a unor imobile în favoarea Comunei Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2   ale consiliului local și compartimentului  urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Secretar general ,

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support