Dispoziţia nr .95/24.07.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

  • HG 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
  • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   30.07.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

ANEXA LA Dispoziţia nr .   95/24.07.2020

Ordinea  de zi

  1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea valorii finale a proiectului ,, Înființare Grădiniță cu program normal Prichindelul în comuna Fărău ,, .

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și

 

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

 P.H. RECTIFICARE II 30.07.2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iulie 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 30.06.2020

CF GRADINITĂ

DECLARATIA SECRETAR GRADINITĂ

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support