Dispoziţia nr . 192/22.09.2023 

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan 

Avănd în vedere

  –  Referatul   compartimentului de specialitate nr.  2974/22.09.2023          

  –  Art 133 al 1, 134 al. 1  din OG nr. 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art. 196 al 1 lit. b din OUG nr.  57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art.1  Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de  28.09.2023 ,ora 19.00 .  Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei .

Art .2   Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5    Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul  U.A.T 

         Prezenta se comunică – Instituției Prefectului, se afișează .

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

                                                                secretar  general comună

Stoia Ioan                                                     Metea Ciprian  

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la  dispoziția  nr 192/22.09.2023 

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiilor , 2,   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan .    

2. Proiect de hotărâre privind  numire reprezentant al consiliului local în CA al SG Fărău  

– se transmite pentru avizare comisiilor ,2,3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism .

Inițiator primar , Stoia Ioan .

3. Proiect de hotărâre privind  numire reprezentant al consiliului local în CEAC al SG Fărău 

– se transmite pentru avizare comisiilor ,2,3 ale consiliului local și compartimentului contabil. 

Inițiator primar , Stoia Ioan

4,Proiect de hotărâre privind aprobare ROF Primărie   

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2,3 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan    

5,Proiect de hotărâre privind modificare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2, ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani  de căsătorie   din comuna Fărău în anul 2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2,3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan  

7.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul   UAT

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează .

 Primar                                                      Contrasemnează pentru legalitate

                                                                        secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                   Metea Ciprian

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

________________________________________________________________

Nr.  2974/22.09.2023          

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 28.09.2023

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărăre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiilor , 2,   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan .    

2. Proiect de hotărâre privind  numire reprezentant al consiliului local în CA al SG Fărău 

– se transmite pentru avizare comisiilor ,2,3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism .

Inițiator primar , Stoia Ioan .

3. Proiect de hotărâre privind  numire reprezentant al consiliului local în CEAC al SG Fărău 

– se transmite pentru avizare comisiilor ,2,3 ale consiliului local și compartimentului contabil. 

Inițiator primar , Stoia Ioan

4,Proiect de hotărăre privind aprobare ROF Primărie  

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2,3 ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan   

5,Proiect de hotărăre privind modificare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2, ale consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan   

6. Proiect de hotărare privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani  de căsătorie   din comuna Fărău în anul 2023

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,2,3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan   

7.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul UAT

Art. 6  Informări . Interpelări discuții

–           Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Temei juridic,art 133 al. 1,134 al. 1 lit. a    din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ  

Secretar   general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support