Dispoziţia nr . 88/19.06.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   25.06.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

ANEXA LA Dispoziţia nr .   88/19.06.2020

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ștefan

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea cuantumului burselor elevilor ȘG Fărău pentru semestrul 2 al anului 2020

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea Privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor de bonă

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local   și compartimentului contabilitate  al Primăriei   Fărău

  • Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiei buget finanțe  și compartimentului urbanism   al Primăriei

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

Invitatie sedinta ordinara 2020

Dispoziţie SEDINTA ordinara iunie 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect burse 2020

Cerere ajutor bone

ANGAJAMENT plata ajutor bone

PROIECT REGULAMENT BONE

REGULAMENT BONE 2020

Declaratie ajutor bone

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support