Dispoziţia nr . 260/16.12.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr .  4209/16.12.2022

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   23.12.2022 ora 9.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 260/16.12.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire impozite si taxe locale an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind infiintare serviciu de iluminat public

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind modificare CF cămin MEDVEȘ

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .4209/16.12.2022             

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară 23.12. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , 3  ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – Privind stabilire impozite si taxe locale an 2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

3. Proiect de hotărâre privind infiintare serviciu de iluminat public

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind modificare CF cămin MEDVEȘ

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support