Dispoziţia nr .113/11.09.2020

 

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Având în vedere

  • HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
  • Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   18.09.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE ( la distanță ) cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si pe siteul comunei Fărău

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Ordinea  de zi

 

1 .Proiect de hotărăre privind alegerea președintelui de ședință

2.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar, Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

3. Proiect de privind aprobarea valorii finale a investiției ,, Amenajare Trotuare și Sistem de Colectare și evacuare a apelor pluviale în localitatatea Fărău ,,

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate din cadrul primăriei

4 . Proiect de privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 142 / 15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( grădiniță )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

  1. 5. Proiect de hotărăre privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN ( Drumuri locale )

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

6 Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între comuna Fărău și comuna Hopărta în vederea implementării proiectului de dezvoltare a retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului contabilitate

Primar                                          Contrasemnează pentru legalitate

secretar general comună

Stoia Ștefan                                                  Metea Ciprian

 

Invitatie sedinta ordinara 2020

 P.H. RECTIFICARE IV 18.09.2020

HCL Privind alegere președinte de sediță –

PROIECT l Hotarare CL Prelungire valabilitate SG (DRUMURII LOCALE

Proiect parteneriat GAZ

PROIECT PRELUNGIRE SG DRUMURI LOCALE

Proiect valoare VALOARE TROTUARE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support