Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul 3391/11.12.2020 al compartimentului de specialitate

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică  în data de   17.12.2020 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA 167/11.12.2020

Ordinea  de zi

  1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului comunei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

  • Inițiator primar , Stoia Ioan

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

  • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local
  • Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

                                                                  Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

NR 3391/11.12.2020

REFERAT

Subsemnatul Metea Ciprian secretar comună propun emiterea unei dispozitii prin care sa se convoace în ședință ordinară consiliul local cu proiectele următoare

  1. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului

Inițiator primar , Stoia Ioan

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

3 . Proiect de hotărăre privind zonarea terenurilor din comuna Fărău

  • se transmite pentru avizare comisiilor 1,2, 3 ale consiliului local

s-a avut in vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

Secretar general

Metea Ciprian

1. P.H. RECTIFICARE VI 17.12.2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support