Dispoziţia nr . 48/10.03.2023

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr . Nr .793/10.03.2023

   ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară publică   în data de   15.03.2023 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIIMAR

ANEXA LA dispozi’ia nr 48/10.03.2023

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind achiziționare sevicii generale avocat

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan      

3. Proiect de hotărâre privind modificare hcl 14/23.02.2023 închiriere pășuni din domeniul privat  

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind revocare HCL 21/23.02.2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  ale  consiliului local și compartimentului secretar general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărăre .privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a ȘCOLII GIMNAZIALE FĂRĂU, COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

 Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .793/10.03.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  secretar general

2. Proiect de hotărăre privind achiziționare sevicii generale avocat

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului  administrator public , contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan     

3. Proiect de hotărâre privind modificare hcl 14/23.02.2023 închiriere pășuni din domeniul privat 

 se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,   ale  consiliului local și compartimentului urbanism

Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind revocare HCL 21/23.02.2023

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  ale  consiliului local și compartimentului secretar general

Inițiator primar , Stoia Ioan 

5. Proiect de hotărâre  privind  acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

6 Proiect de hotărăre .privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a ȘCOLII GIMNAZIALE FĂRĂU, COMUNA FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 ,  3 ale  consiliului local și compartimentului contabilitate

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Art 6  Informări . Interpelări discuții

– consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

– proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1  ,  134 al 1 lit a      din OUG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support