Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3120/8.12.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară ONLINE ( la distanta ) în data de  14.12.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura Online (la distanta ) a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 212/8.12.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei  

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

  • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
  • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3120/8.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară decembrie  2021  online – la distanță

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 ,  2  ale consiliului local și compartimentului Contabilitate  al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pentru anul 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului impunere ale primăriei

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind modificarea HCL 47/2020

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentulu impunere și taxe ale primăriei 

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ 

Hg 1183/2021 privnd prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support