Dispoziţia nr 101/24.03.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul nr 897/24.03.2022 al compartimentului de specialitate al Primarului

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   31.03.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 101/24.03.2022

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1. Proiect de hotărăre  privind reorganizare comitet local Consultativ

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului social

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind reactualizare P.A.A.R ( Plan de analiză și Acoperire Riscuri )

– se transmite pentru avizare comisiei 1  a consiliului local  și compartimentului svsu

4 Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum  burse 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 897/24.03.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre  privind reorganizare comitet local Consultativ

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 3  ale consiliului local  și compartimentului social

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare Stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2  ale consiliului și compartimentului resurse umane

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind reactualizare P.A.A.R ( Plan de analiză și Acoperire Riscuri )

– se transmite pentru avizare comisiei 1  a consiliului local  și compartimentului svsu

– Inițiator primar , Stoia Ioan

4 Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum  burse  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2  , 3  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Secretar general , Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support