Dispoziţia nr 4/22.01.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul al compartimentului de specialitate 164/21.01.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   28.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Ordinea  de zi

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul fiscal 2020

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

  1. Proiect de hotărăre privind aprobare plan actiuni lege 416 /2001

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 , 3  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3 Prezentare raport de activitate Primar – an 2020

  1. Prezentare raport de activitate Viceprimar – an 2020

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect hotărăre plan de acţiuni 2019

Raport activitate LOPĂZAN FLORIN – Viceprimar 2020

P.H. APROBARE CONT EXECUTIE 31.12.2020

ANEXA PLAN ACTIUNI 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support