Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr 2976/18.11.2021

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de  25.11.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la dispoziția nr 156/18.11.2021

Ordinea  de zi

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

Inițiator primar , Stoia Ioan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

5 .Informări . Interpelări discuții

  • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
  • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 2976/18.11.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară noiembrie  2021  

Propunem următoarele proiecte

1 . Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2  a consiliului local și compartimentului resurse umane al primăriei

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cuantum burse

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului contabilitate

3 Proiect de hotărâre         privind aprobarea inregistrarii UAT Comuna Fărău în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online (SNEP)   a taxelor şi impozitelor locale utilizănd cardul bancar, nivelul si modul în care este suportat comisionul perceput de furnizorul de servicii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investiției ,, Modernizare străzi în comuna Fărău

5 .Informări . Interpelări discuții

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului contabil

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support