Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul al compartimentului de specialitate nr  559/4.03.2021

–  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   10.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

ANEXA 33/4.03.2021

Ordinea  de zi

  1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  , 2 ,  ale consiliului local

  1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Nr . 559/4.03.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință ordinară martie

Propunem următoarele proiecte

  1. Proiect de hotărăre privind modificare domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  ,1,  2 ,  ale consiliului local     și compartimentului urbanism al primăriei

  1. Proiect de hotărăre privind aprobare stat de funcții

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 , 2 , ale consiliului local  și compartimentului resurse umane al primăriei Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Temei juridic ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Proiect aprobare stat de personal

Proces verbal

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support