Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan 

Avănd în vedere

  –  Referatul   compartimentului de specialitate nr. 3728/6.12.2023         

  –  Art 133  al 2 lit a , 134 al. 1 lit a  din OG nr. 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art. 196 al 1 lit. b din OUG nr.  57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art.1  Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată în data de  6.12.2023 ,ora 15.00 .  Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei .

Art .2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5    Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul  U.A.T 

         Prezenta se comunică – Instituției Prefectului, se afișează .

Primar                                              Contrasemnează pentru legalitate

                                                                secretar  general comună

Stoia Ioan                                                     Metea Ciprian  

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA  la  dispoziția  nr 332/6.12.2023

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a  consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  rectificare buget  .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi .

Art.3  Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Art.4  Prezenta poate fi contestată în codițiile Legii  nr. 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal.

Art .5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul   UAT

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează .

 Primar                                                      Contrasemnează pentru legalitate

                                                                        secretar  general comună

Stoia Ioan                                                                   Metea Ciprian

Mc /Mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr. 3728/6.12.2023

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată decembrie

Motivare urgență

Personalul de conducere al Primăriei a fost înștiințat verbal de către dra Covrig Nicoleta – inspector responsabil contabilitate despre faptul că nu sunt suficienți bani pentru plata salariilor și indemnizațiilor .Plata acestor drepturi se face în data de 11.12.2023 . Pentru a putea fi plătite integral aceste drepturi în data de 11 trebuie făcute procedurile cu Trezoreria Aiud și DGFP Alba .

Art . 1 Proiectele de hotărâre

1 . Proiect de hotărâre privind  alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 a  consiliului local și compartimentului resurse umane

Inițiator primar , Stoia Ioan .  

2. Proiect de hotărâre privind  rectificare buget  .

– se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2,3   ale  consiliului local și compartiment contabil

Inițiator primar , Stoia Ioan

.Informări .Interpelări . Discuții

.Informări .Interpelări . Discuții

Art.2 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul UAT

Art. 6  Informări . Interpelări discuții

–           Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           Proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică .

Temei juridic,art 133 al. 2 lit a ,134 al. 1 lit. a    din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ  

Secretar   general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support