Dispoziţia nr . 125/23.05.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  al compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   24.05.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura  în sala de ședințe a consiliului local   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA Dispoziția nr 125 /23.05.2022

Ordinea  de zi

ART 1 Proiectele de hotărâre

1 Privind prelungirea valabilitatii scisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 in cadrul proiectului “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex 

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA COMPARTIMENT SECRETAR

Nr . 1567/23.05.2022

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată ( TREI ) mai 2022 

MOTIVARE

Ședința se va  desfășura deîndată la solicitarea AFIR

Propunem următoarele proiecte

ART 1 Proiectele de hotărâre

1 Privind prelungirea valabilitatii scisorii de garantare nr. 522 / 21.09.2018 in cadrul proiectului “Modernizare camin cultural Medves, comuna Farau, judetul Alba”

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,   ale consiliului local   și compartimentului contabilitate

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support