Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică cu convocare deîndată  în data de   20.09.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședință a consiliului local cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 161 /  19.09.2022

Ordinea  de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 ,  a  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan      

2. Proiect de hotărâre privind – aprobarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 43/14.07.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , și 3  ale  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr 3477/19.09.2022.                          

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată 20.09. 2022 

Propunem următoarele proiecte de hotărăre

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

– se transmite pentru avizare comisiei  2 ,  a  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan     

2. Proiect de hotărâre privind – aprobarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 43/14.07.2022

se transmite pentru avizare comisiilor 1,  2 , și 3  ale  consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support