Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ștefan

Avănd în vedere

Art 133 al 1 ,   Art 134 al 1 lit a  din Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară publică  în data de   7.05.2020 ora 10.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local pe siteu primăriei www.primariafarau.com și pe poșta electronică

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                Contrasemnează pentru legalitate secretar general

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

ANEXA LA Dispoziţia nr .  78/3.05.2020

Ordinea  de zi

Art 1. Proiect de hotărăre privind aprobarea  solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 424 / 21.08.2017 de la  FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare drumuri locale în comuna Fărău

Inițiator primar , Stoia Ștefan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local  și compartimentului secretariat din cadrul primăriei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat.

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                     Contrasemnează pentru legalitate secretar general comună

Stoia Ștefan                                                          Metea Ciprian

 

Dispoziţie SEDINTA extraordinara 2020

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL – COMISII

FIȘĂ VOT CONSILIER LOCAL

Proiect prelungire scrisoare garantare mai 2020

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support