Dispoziţia nr 35/26.03.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul al compartimentului de specialitate nr  822/25.06.2021

–  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   30.03.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  dispozitie 35/26.03.2021

Ordinea  de zi

  1. Proiect de hotărăre privind modificare ( completare ) domeniul public

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local

2 . Proiect de hotărăre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp din domeniul public , sat Fărău comuna Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

3.Privind valoarea finala a investitiei Amenajare trotuare si sistem de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Fărău

– se transmite pentru avizare comisiilor  1 și 2  ale consiliului local

Inițiator primar , Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

 

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Proiect închiriere LINGA PRIMARIE
Anexa retea apa etapa II FĂRĂU
Studiu de oportunitate
Anexe închirieri
Proiect VALOARE TROTUARE

Proiect extindere retea apă etapa 2 domeniu public

Anexa 1 retea apa etapa II FĂRĂU

Anexa 2 retea apa etapa II FĂRĂU –

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support