Dispoziţia nr .73/23.02.2024

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul compartimentului de specialitate al Primarului nr 551/23.02.2024

   ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 1 lit a  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară în data de   28.02.2023 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispozitia nr 73/23.02.2024

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobare reziliere contract închiriere pășune Tiuca Rareș

Se trimite spre avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobare închiriere pășuni

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

3. Proiect de hotărăre privind aprobare preț carnet comercializare produse agricole

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR 551/23.02.2024

Referat secretar dispoziție sedință extraordinară

Potrivit art 133 al 2 lit a   din oug 57/2019 codul administrativ

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Ordinea  de zi

ART . 1 Proiectele de hotarărâre

1 Proiect de hotărâre Privind   aprobare reziliere contract închiriere pășune Tiuca Rareș

Se trimite spre avizare comisiilor 1 și 2 ale consiliului local și compartimentului urbanism

– initiator primar – Stoia Ioan

2. Proiect de hotărăre privind aprobare închiriere pășuni

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

3. Proiect de hotărăre privind aprobare preț carnet comercializare produse agricole

Se trimite spre avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local și compartimentului urbanism

initiator primar – Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 si 1  ale consiliului local  și compartimentului social

Secretar general , Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support