Dispoziţia nr . 48 /23.02.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  al compartimentului de specialitate

   ,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 4 din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară deîndată  în data de   25.02.2022 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția  nr 48 / 23 .02.2022

Ordinea  de zi

Art . 1 Proiectele propuse

 1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget 

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local   și compartimentului contabil  

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de interviu pentru Director Școală Gimnazială Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului local   și compartimentului resurse umane

3 .Proiect de hotărăre privind aprobare regulament pășunat 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ,  ale consiliului local    

4. . Proiect de hotărăre privind aprobare indicatori tehnico economici pentru investitia ,, Amenajare stații de încărcare autoturisme electrice

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     si compartimentului registru agricol

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMARIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr .    428/23.02.2022           

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară deîndată 25.02. 2022 

Art 1 Propunem următoarele proiecte

1. Proiect de hotărăre privind rectificare buget  

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local   și compartimentului contabil   

2. Privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de interviu pentru Director Școală Gimnazială Fărău

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 2 și 3  ale consiliului local   și compartimentului resurse umane

3 .Proiect de hotărăre privind aprobare regulament pășunat 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 și 2 ,  ale consiliului local    

4. . Proiect de hotărăre privind aprobare indicatori tehnico economici pentru investitia ,, Amenajare stații de încărcare autoturisme electrice

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 ,  ale consiliului local     si compartimentului registru agricol

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

4 Informări . Interpelări discuții

–               consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–               proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 lit a  ,  134 al 4  din OG 57/2019     din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support