Dispoziţia nr . 215/21.12.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul   compartimentului de specialitate nr 3206/21.12.2021

    –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare deîndată data de   21.12.2021 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA  la dispozitia 215/21.12.2021

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget  

se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

–           Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

  • consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi
  • proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

  

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Nr . 3206/21.12.2021

Referat

Privind emitere dispoziție ședință extraordinară cu convocare deîndată decembrie 2021  

Propunem următoarele proiecte

Ordinea  de zi

1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

– se transmite pentru avizare comisiei 1, 2 a consiliului local și compartimentului buget finante

  • Inițiator primar , Stoia Ioan 

2 Informări . Interpelări discuții

–           consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

–           proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si Urgenta – ca urmare a solicitărilor de clarificări venite de la ministerul de investitii

Temei juridic ,  –  Art 133 al 2 ,  134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ  

Secretar  general comună

Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support