Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul al compartimentului de specialitate

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

 

Dispune

 

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   7.01.2021 ora 12.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

ANEXA LA dispoziția  1 /  4.01.2020

 

Ordinea  de zi

 

  1. 1. Proiect de hotărăre Privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Fărău pe anul 2020, în sumă de 039.095,29 lei

Inițiator primar , Stoia Ioan

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea planului de învățămînt pentru anul școlar 2021 – 2022

Inițiator primar , Stoia Ioan

– se transmite pentru avizare comisiilor 1 , 2 , 3 ale consiliului local

  1. Proiect de hotărăre privind aprobarea aderarea comunei Fărău la AIDOM

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

 

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 

Primar                                         Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Anexa 1 PH 188 act constitutiv

Anexa 2 PH 188 Statut AIDMOM

Anexa plan invatamint01042021

P.H. ACOPERIRE DEFICIT 2020

Proiect aderare AIDOM

Proiect plan Şcolarizare 2020 2021

Referat contabilitate acoperire deficit 2020

REFERAT PRIMAR ACOPERIRE DEFICIT 2020

Referat sedintă deîndată ian 2021

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support