Dispoziţia nr .  22/16.02.2021

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan

Avănd în vedere

  • Referatul al compartimentului de specialitate nr 395/16.02.2020

,  –  Art 134 al 4  din OG 57/2019 Codul administrativ

În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată   în data de   16.02.2021 ora 14.00 . Ședința se va desfășura ONLINE  cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comuna

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

ANEXA LA dispoziția   NR 22/16.02.2021

 

Ordinea  de zi

1.Proiect de hotărăre privind Modificarea HCL 50/2020 Privind  aprobarea primirii  temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limită Judeţul Mureș,  situat  în intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și modernizare

Inițiator primar , Stoia Ioan

  • se transmite pentru avizare comisiilor 1, 2 , ale consiliului local

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                 Contrasemnează pentru legalitate

Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

 

Proiect modificare HCL 50 DIN 2020

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support