UAT COMUNA FĂRĂU, titular al proiectului Extindere rețea apă potabilă și branșamente etapa II comuna Fărău, jud. Alba  , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea apă potabilă și branșamente etapa II comuna Fărău, jud. Alba, propus a fi amplasat în couna Fărău, intravilan și extravilan.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PRIMAR,

Stoia Ștefan