Primăria  Fărău organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical jumătate normă – perioadă nedeterminată – grad contractual la Serviciul local de asistare a persoanelor vârstnice la domiciliu – în data de 16.10. 2018 ora 11

Dosarele se pot depune până în maxim 10 zile lucrătoare  la sediul consiliului local Fărău – secretariat de la data afișării concursului

Condiţiile  de participare la concurs:

 • să fie cetăţean român sau UE;
 • să aibe capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apt medical;
 • dovadă de liberă practică
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să deţină certificat de membru OAMMR în termen de valabilitate;
 • să fie minim absolvent al unei şcoli sanitare postliceale;

Dosarul de concurs va conţine următoarele acte:

 • cerere înscriere;
 • curriculum vitae;
 • cazier juridic;
 • adeverinţă medicală
 • copie ci / bi ;
 • dovadă liberă practică
 • dovadă înscriere în ordinul asitenţilor generali la zi ;
 • copie diplomă – minim studii post liceale în domeniul sanitar;

Candidaţii vor depune la secretariatul comisie un dosar plic însoţit de documentele prezentate mai sus  în original  sau copii legalizate.

Informaţii zilnic între orele 9-13 – la telefon 0258/867101 ,  tel / fax 0258867102

Sau la sediul Primăriei

 

PRIMAR

   Stoia Ștefan

 

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs asistent medical

 • Ordinul Ministrului Sănăății nr 916/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 • Oug 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşã, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România cu modificările la zi;
 • Hotărărea 2/2009 privind aprobarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania ;
 • Legea 17/2000 privind asistenţa socialã a persoanelor vârstnice cu modificările la zi;
 • Legea 153/2003 Codul muncii republicat

Primar

Stoia Ștefan