DATA 22.11.2022 ORA 10  PROBA SCRISĂ

LOCUL – SEDIUL PRIMĂRIEI FĂRĂU

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la secretariatul comisiei de concurs .

Condiții

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  codului administartiv

 dosarul de concurs va conține

– formular tip de înscriere ( anexa 3 din hg 611/2008 )

– Copie carnet de muncă sau adeverință din care să reiasă vechimea din gradul în care promovează

– Copii după rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani

– Adeverință privind situația disciplinară – eliberată de compartimentul resurse umane – se  va specifica dacă a fost aplicată o sancțiune disciplinară care nu a fost radiată .

Informații la secretarul comisiei dna Radu Adela

Primar

Stoia Ioan

JUDEȚUL ALBA COMUNA FĂRĂU PRIMARIS

BIBLIOGRAFIA

Generală

1. a) Constituţia României, republicată cu tematica Integral

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioarecu tematica Integral

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: -Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200; Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Cap.I Secretarul general al unităţii/subdivizinii administrativ – teritoriale art. 242-243; -Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.

Specifică

5 Oug 28/2008 privind registrul agricol

6 .Ordin 25/2020 Pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024

7 Lega 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

8.OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

9 Legea 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Toate se vor lua în vedere cu actualizările la zi .

Primar

Stoia Ioan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support