Dispoziţia nr 44/1.02.2022

Primarul comunei Fărău dl Stoia Ioan  

Avănd în vedere

  • Referatul  al compartimentului de specialitate nr 222/1.02.2022

,  –  Art 133 al 1 ,  134 al 1  din OG 57/2019 Codul administrativ

   În temeiul art 196 al 1 lit b din OUG 57/2019 Codul administrativ

Dispune

Art . 1 Se convoacă consiliul local Fărău în şedinţă ordinară în data de   7.01.2022 ora 19.00 . Ședința se va desfășura în sala de ședințe a consiliului local   cu   Ordinea  de zi prevăzută în anexa parte a prezentei

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

Primar                                                    Contrasemnează pentru legalitate

                                                                     Secretar  general comună

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex   

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMAR

ANEXA LA dispoziția nr 44/1.02.2022

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele înscrise pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan  

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET – 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1,  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială    

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism   

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Prezenta se comunică – Instituției Prefectului , se afișează

 Primar                                                   Contrasemnează pentru legalitate

                                                                       Secretar  general comună   

Stoia Ioan                                                           Metea Ciprian

Mc/mc 5 ex  

JUDEŢUL ALBA COMUNA FĂRĂU   PRIMĂRIA

NR .222/1.02.2022

Referat secretar dispoziție sedință ordinară

Potrivit art 133  din oug 57/2019 codul administrativ

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Avînd în vedere faptul că în luna februarie nu a fost convocat consiliu local în ședință ordinară considerăm oportun să se facă acest lucru ..

Ordinea  de zi

Art 1 Proiectele înscrise pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărăre privind alegere președinte de ședință

Inițiator primar , Stoia Ioan 

– se transmite pentru avizare comisiilor  2 ,  ale consiliului local  și compartimentului resurse umane

 2. Proiect de hotărăre privind aprobare BUGET – 2022

– se transmite pentru avizare comisiilor  1,  2 , 3  ale consiliului local  și compartimentului as socială   

 Inițiator primar , Stoia Ioan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere pășuni

– se transmite pentru avizare comisiilor 1,2 ale consiliului local  și compartimentului urbanism  

– Inițiator primar , Stoia Ioan 

Art .2 consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi

Art.3 proiectele de hotărăre împreună cu anexele sunt puse la dispoziția consilierilor locali la sediul Consiliului local și pe poșta electronică si

Art.4 Prezenta poate fi contestată în codițiile legii 554/2004 la Tribunalul Alba secția contencios administrativ și fiscal

Art .5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de secretarul uat

Secretar general , Metea Ciprian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support